Home Landelijke radio Partijen dringen aan op lange termijn plannen Van der Laan

Partijen dringen aan op lange termijn plannen Van der Laan

Verscheidene fracties in de Tweede Kamer dringen er bij staatssecretaris Van der Laan (Media) op aan snel te komen met haar langetermijnplannen over het omroepbestel. Dat bleek maandag in een debat over haar plannen voor de korte termijn. Sommige partijen overwegen om de stemming over haar kortetermijnplannen aan te houden tot haar volledige omroepplan beschikbaar is.

De D66-bewindsvrouw zegde toe dat haar omroepplan “medio juni” beschikbaar zal zijn. Dat stuk gaat over de periode na 2008. Al vanaf september van dit jaar wil ze dat de Raad van Bestuur Publieke Omroep (PO) meer macht krijgt en dat de Raad van Toezicht PO uit onafhankelijke kroonleden gaat bestaan en dus niet meer uit omroepvoorzitters. Om dat op tijd voor elkaar te krijgen, moet de Kamer er deze week over stemmen, maar sommige leden zien dat niet zitten.

Met name PvdA’er Van Dam wil de plannen voor de korte en lange termijn naast elkaar kunnen leggen en er dan een oordeel over vormen. SGP’er Van der Vlies was het met hem eens, al had hij wel begrip van de positie van de staatssecretaris. Die had PO in het verleden namelijk beloofd dat de kortetermijnplannen per september 2005, het begin van een nieuwe concessieperiode, in zouden gaan.

Maar het aanpassen van de samenstelling van de Raad van Toezicht en het herdefiniëren van de positie van netcoördinatoren vinden diverse Kamerleden te ingrijpend om nu in één week af te handelen, zonder te weten waar de bewindsvrouw nog meer mee komt.

Van der Laan heeft begrip voor die opstelling, maar hoopt dat de Kamer toch deze week gaat stemmen. “Dat is bestuurlijk verantwoord omdat dat Publieke Omroep is toegezegd. Het is cruciaal dat er een onafhankelijke Raad van Toezicht komt, want het medialandschap is momenteel ingewikkeld genoeg. Het is van belang dat er rust komt. Bovendien heeft de huidige raad aangegeven per 1 september te willen stoppen”, aldus Van der Laan. [Telegraaf]