Home Landelijke radio Overname Concertzender door PO voldoet niet aan wettelijke regels

Overname Concertzender door PO voldoet niet aan wettelijke regels

De overname van het commerciële radiostation Concertzender door de publieke omroep in 1998 voldeed niet aan de wettelijke regels. Dat is het oordeel van de Rechtbank Amsterdam van afgelopen donderdag.

Het Commissariaat voor de Media, toezichthouder op de naleving van de Mediawet, moet een nieuwe beslissing nemen. Daarbij speelt met name de vraag of er sprake is van concurrentievervalsing met de commerciële omroep. In dit kader moet het Commissariaat onder meer beoordelen of het voortzetten van Concertzender met overheidssubsidie voldoet aan de Europese staatssteunregels. De rechter verwees hierbij naar een onderzoek dat Europese Commissie momenteel uitvoert naar de financiering van de publieke omroep door de Nederlandse overheid. De voorlopige conclusie van de Commissie is dat de publieke omroep 110 miljoen euro teveel heeft ontvangen, waarmee mogelijk commerciële activiteiten zijn verricht.

Deze uitspraak is uitgelokt door de Vereniging van Commerciële Radio (VCR), de belangenvereniging van de landelijke commerciële radiozenders, en betekent een steun in de rug voor haar campagne tegen de toenemende commercialisering van de publieke omroep. Plaatsvervangend voorzitter van de VCR, Erik de Zwart, laat in een eerste reactie weten tevreden te zijn met de uitspraak: “Ik zie dit als een bevestiging van wat wij als VCR al jaren zeggen: de verhoudingen tussen publieke en commerciële omroepen moeten wel fair blijven. Het kan niet zo zijn dat wij moeten concurreren met mislukte commerciële zenders die de publieke omroep met belastinggeld in de lucht houdt.”

De Concertzender-zaak staat niet op zichzelf. Vorige week vond bij het Commissariaat een zitting plaats over de overname door de publieke omroep van een ander commercieel radiostation, Colorful Radio. Het Commissariaat heeft al geoordeeld dat dit verboden is, onder meer omdat het overhevelen van belangrijke taken van de publieke omroep, zoals in dit geval het bedienen van migranten, naar aparte doelgroepenzenders leidt tot verschraling van Radio 1 tot en met 5. Toch zendt de publieke omroep Colorful Radio nog steeds uit, dankzij ingrijpen van staatssecretaris Medy van der Laan. Zij haalde een oude ‘noodremprocedure’ uit de kast om het oordeel van het Commissariaat voorlopig buiten werking te stellen. De VCR voert diverse procedures om de publieke omroep alsnog te dwingen zich aan de regels te houden.