Home Landelijke radio Onderzoek naar verbondenheid tussen Brabantse 8FM en XFM

Onderzoek naar verbondenheid tussen Brabantse 8FM en XFM

De bewindslieden van het ministerie van Economische Zaken en OC&W moeten een diepgaand onderzoek instellen naar eventuele verboden verbondenheid tussen de radiozenders 8FM en XFM. Dat heeft de rechter bepaald. De Eindhovense commerciële zender Royaal FM was van mening dat hiervan sprake is en zij maakte dan ook bezwaar tegen het verlenen van vergunningen aan 8FM en XFM. Volgens de regels mogen de beide zenders bij verbondenheid geen twee frequentiekavels hebben.

De voorzieningenrechter te Rotterdam heeft op 29 juli 2003 bepaald dat op de bewindslieden ‘een aanmerkelijke onderzoeksverplichting rust.’ Daarbij is een ‘degelijk en adequaat’ onderzoek vereist, ‘waar nodig inclusief het horen van verschillende personen.’

Door Royaal FM waren verschillende verklaringen in het geding gebracht, waaruit blijkt dat er sprake is van verregaande banden tussen de stations 8FM en XFM. Ook gaf Royaal FM aan dat er nog meer personen bereid zijn hierover te getuigen, waarbij Royaal FM er de voorkeur aan gaf een en ander te laten geschieden door (en op initiatief van) de bewindslieden. De resultaten van het onderzoek zouden dan op korte termijn moeten leiden tot een erkennen van de door Royaal FM ingediende bezwaren, waarna meer etherfrequenties aan Royaal FM in gebruik gegeven moeten worden. De consequentie hiervan is dat 8FM en XFM zullen moeten kiezen wélke van beide stations haar frequentievergunning gaat inleveren.

Royaal FM is verheugd over het vonnis, vooral omdat de Voorzieningenrechter duidelijk aangeeft op welke wijze de bewindslieden moeten gaan handelen. Royaal FM heeft daarbij het volste vertrouwen in de uitkomsten van het onderzoek. De door Royaal FM eveneens gevraagde schorsingen van de aan 8FM en XFM verleende zendvergunningen werd (nog) niet toegewezen, onder verwijzing naar het onderzoek dat dus nu moet gaan volgen.