Home Landelijke radio Omrop Fryslân wil met vrijwilligers gaan werken

Omrop Fryslân wil met vrijwilligers gaan werken

Omrop Fryslân wil het dagelijks gebrek aan voldoende eigen krachten opvangen door het inschakelen van vrijwilligers. In het orgaan van de vereniging Freonen fan Omrop Fryslân worden liefhebbers opgeroepen voor het onbetaald verrichten van reguliere arbeid, zoals de bekabeling bij uitzendingen, decorbouw en koeriersdiensten.

De regionale omroep schrijft “alle dagen” wel een paar extra handen te kunnen gebruiken. Vooral technisch ingestelde vrijwilligers zijn welkom, met ervaring op electriciteits- en timmergebied. Ook voor het inrichten en opruimen van studio’s, het uitrollen en aansluiten van kabels, decors opbouwen en afbreken en stoelen voor gasten klaarzetten wordt hulp gevraagd.

De werkzaamheden betreffen niet alleen die in de Leeuwarder vestiging. Op korte termijn, aldus de oproep, zal de Omrop steeds vaker vanuit de provincie radio- en tv-uitzendingen verzorgen, vooral bij evenementen. De Friestalige omroep heeft, ondanks extra financiële steun tot 2006 van het provinciebestuur, een voortdurend gebrek aan voldoende middelen. Vorig jaar werd voor €125.000 bezuinigd, dit jaar is er voor €300.000 gesneden. Beknibbeld is onder meer op de kantine en de energienota. [Leeuwarder Courant/Via HvanBeek]