Home Landelijke radio Omroepen moeten slagvaardiger worden

Omroepen moeten slagvaardiger worden

De publieke omroepen zijn niet slagvaardig genoeg en hebben geen afdoende antwoord op het stijgende marktaandeel van de commerciële zenders. Daarom moet de macht van de losse omroepen worden beperkt en moet de raad van bestuur van het publieke bestel meer bevoegdheden krijgen. Zo luidt de voorlopige conclusie van een commissie onder leiding van ING-topman Rinnooy Kan, die de toekomst van het publieke bestel onderzoekt en begin april haar rapport presenteert. Zo staat vandaag te lezen in de Telegraaf.

Volgens Rinnooy Kan, prominent lid van D66, werkt het publieke bestel absoluut niet efficiënt. Weliswaar heeft de raad van bestuur van de gezamenlijke omroepen volgens hem de laatste jaren meer invloed gekregen, maar nog altijd is de invloed van de afzonderlijke omroepbazen op de programmering en het beleid te groot.

De commissie wil dan ook dat de raad van bestuur van het publieke bestel een stevige vinger in de pap krijgt bij het reilen en zeilen van de omroepen. Tevens moet de invloed van de raad van toezicht, waarin de omroepvoorzitters zitting hebben, worden teruggeschroefd, aldus Rinnooy Kan. Hij vindt overgens niet dat de omroepen moeten worden opgeheven of tot fusie moeten worden gedwongen.