Home Landelijke radio Omroepen kunnen meer besparen dan opgedragen

Omroepen kunnen meer besparen dan opgedragen

De publieke omroepen kunnen meer besparen dan het bedrag dat door de politiek is opgedragen. Dit heeft de raad van bestuur van de Publieke Omroep gepresenteerd vandaag. Dit is een vervolg op de plannen die verschillende werkgroepen vorige week hebben gepresenteerd. Van ‘Den Haag’ moet de Publieke Omroep 64 miljoen euro bezuinigen, maar na een uitgebreide inventarisatieronde blijkt dat er 68 miljoen valt te behalen. De resterende 4 miljoen euro gaan de afzonderlijke zendgemachtigden zelf herinvesteren in de programma’s.

De raad heeft een ‘voorlopig standpunt’ ingenomen over hoe de bezuinigingen wat haar betreft het beste vorm kunnen krijgen. De diverse plannen die zij hebben besproken zorgen ervoor dat in de komende periode ongeveer vierhonderd arbeidsplaatsen worden geschrapt. Uitgangspunt blijft dat de kijker/luisteraar niet de dupe mag worden van de hele operatie.

Bij de radio wordt in totaal 6,3 miljoen euro bezuinigd. Radio 1, 2 en 3 blijven zo veel mogelijk doorgaan op de huidige weg. Op Radio 4 komen langere programmablokken met minder gepraat en minder quizzen, dit levert een besparing van 3 miljoen op.

Bij de televisie is in totaal 12 miljoen euro gevonden. Meer herhalingen, intensievere samenwerking en een verlaging van de toelage aan BVN-tv (Wereldomroep) moeten daarvoor zorgen. Bij internet besparen de makers 5 miljoen euro, onder meer door redacties efficiënter te laten samenwerken en door meer te specialiseren op bepaalde onderwerpen.

We zetten de belangrijkste dingen even op een rijtje:

Radio bezuinigt € 6,3 mln, hiervan neemt Radio 4 de helft voor haar rekening en 747AM 2.5 miljoen. Daarnaast bestaat de kans dat de nachtprogrammering van Radio 2 komt te vervallen. Hiertegenover staat wel dat Urban Radio gestart zal worden en dit is een investering van 2 miljoen euro.
De faciliteiten zouden zelfs meer kunnen besparen dan eerst voorzien was namelijk 10,7 miljoen euro in plaats van 8 miljoen. Maar de Raad van Bestuur wil nog iets meer tijd nemen voor het finale besluit over de inzet van dure ‘eigen’ radiostudio’s.
Indirecte kosten moeten met 11,8 miljoen omlaag, waarvan 3 miljoen naar de huisvestingskosten gaat.
Internet draagt 5 miljoen bij in de bezuiniging, maar er komt ook iets nieuws namelijk een gezamenlijke omroep-debatportal.
Televisie gaat 12 miljoen besparen door meer herhalingen
Loonkosten moeten met 15 miljoen naar beneden ter dekking van oplopende pensioenlasten. De Raad van Bestuur concludeert dat de werkgroep Loonkosten realistische voorstellen doet met 14 miljoen besparing op deze kosten.
Efficiencyverbetering programma’s levert ook meer bezuiniging op dan de opdracht was, 8,2 miljoen in plaats van 6,5 miljoen, en wordt vooral per omroep afzonderlijk gerealiseerd.
Samenwerking op net- en zenderniveau krijgt nadere uitwerking.
Diensten dragen 6 miljoen bij aan de besparingen, waarvan de helft in de sector (kantoor)automatisering.

Bovenstaande punten gaan nu weer terug naar het overleg van omroepdirecteuren en de netbesturen, en zullen volgens de planning in januari in de vorm van voorgenomen besluiten aan de Ondernemingsraden voor advies worden voorgelegd. Mede op basis daarvan hopen de Raad van Bestuur en de omroepdirecties in de loop van februari hun definitieve besluiten te kunnen nemen. Op het besluit van de Raad van Bestuur moet eind februari nog de instemming komen van de Raad van Toezicht.