Nadat Giel Beelen eerder onder vuur kwam te liggen door tv-programma Radar over zijn kruidenmix Shambala, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het middel uit de markt gehaald. De NVWA waarschuwt consumenten het kruidenpreparaat Shambala niet te gebruiken. De kruidenpreparaten bevatten ingrediënten die een risico vormen voor de volksgezondheid, aldus de toezichthouder.

Giel verkocht online met zijn compagnon Jesse van der Velde het kruidenmiddel Shambala. Voor een flesje betaalde je veertig euro. In het kruidenmiddel zijn twee planten verwerkt, te weten Caapi en bobinsana. Eerder liet Giel weten dat het een onschuldig middel is, maar farmacologen stelden dat een deel te vergelijken is met een antidepressivum.

Onderzoek NVWA

De NVWA heeft onderzoek laten verrichten naar Shambala en een soortgelijk kruidenpreparaat met vergelijkbare ingrediënten, genaamd OPEN UP. Aanleiding vormde een melding van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) over Shambala. Ook de media-aandacht bleef niet onopgemerkt. Het RIVM heeft op basis van de analyses een risicobeoordeling gemaakt.

Shambala en OPEN UP bevatten harmine, harmaline en tetrahydroharmine. De NVWA laat weten dat bij blootstelling aan hogere doseringen van deze stoffen misselijkheid, braken en ernstigere effecten zoals hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming kunnen optreden. Bij eenmalig gebruik, in dosering zoals vermeld op de verpakking, kunnen schadelijke effecten optreden op het centrale zenuwstelsel.

De NVWA adviseert consumenten om Shambala en OPEN UP niet te kopen en, als zij het al in huis hebben, niet te gebruiken.

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA