Home Landelijke radio NVJ stelt D66 vragen over publieke radio na 2008

NVJ stelt D66 vragen over publieke radio na 2008

Wat zijn de kabinetsplannen nou eigenlijk voor de publieke radio? Een vraag die we ons bij RadioFreak ook al meteen stelden. Helaas is daar nog geen duidelijk antwoord op gekomen. De plannen van de regeringspartijen voor de publieke omroep na 2008 richten zich enkel op de televisie. Die plannen lijken haast niet toe te passen op de radio, aangezien het zendergevoel daar veel sterker is geworden dan het omroepgevoel.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft een brief naar de Tweede Kamerfractie van D66 gestuurd met de vraag wat er met de radiozenders van Publieke Omroep gebeuren moet. Daarnaast wil de vereniging ook duidelijkheid over de dertien reginale omroepen en de Wereldomroep.

“Juist als gekeken wordt naar bijvoorbeeld de landelijke radiozenders is het heel goed mogelijk gebleken dat de diverse omroephuizen nauw samenwerken. U moet toch begrijpen dat deze categorie omroepmedewerkers zich afvraagt hoe hun toekomst er uit ziet. Betekent een ontvlechting van samenwerkingsprojecten op televisie, immers de omroepen zullen zich meer moeten profileren, ook dat dit ook gaat gelden voor de radio? Krijgt elke omroep weer haar eigen vaste dag op de radio? In geen enkele discussie komt dit element naar voren”, zo staat in de brief.

Verder laat de NVJ in de brief weten het eens te zijn met de D66-analyse van het ontstaan van de problemen bij de publieke omroep, maar te vinden dat de oplossingen van D66 en het kabinet niet leiden tot een sterke, onafhankelijke en daadkrachtige publieke omroep.