Home Landelijke radio NPO legt ‘3-3-2’-model voor aan de omroepen

NPO legt ‘3-3-2’-model voor aan de omroepen


De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft de losse omroepen een voorstel gestuurd om de bezuinigingen op te vangen. Dit voorstel is na overleg met de omroepen tot stand gekomen. Volgens de Raad van Bestuur kan de Nederlandse kijker/luisteraar met het '3-3-2 model' het beste worden bediend. Drie gefuseerde omroepen, drie stand alone's en twee taakomroepen.

Het model gaat uit van drie fusies: de KRO gaat samen met de NCRV, de TROS met de AVRO en de VARA met BNN. EO, Omroep MAX en VPRO blijven op zichzelf en NOS en NTR vervullen zelfstandig hun wettelijke taak. Voor de aspirant omroepen WNL en Powned bepaalde de minister al dat zij, zodra definitief toegelaten tot het bestel, aansluiting kunnen zoeken bij één van de omroepen die een erkenning heeft verkregen.

De zogenoemde 2.42-omroepen (veel religieuze omroepen) moeten aangeven bij welke omroep zij zich willen aansluiten. Resultaat is uiteindelijk een bestel dat acht in plaats van de huidige 21 omroepen telt.

"Het belang van de kijker en luisteraar staat voor ons voorop", zegt Voorzitter Henk Hagoort van de NPO. "Met dit model wordt 'Hilversum' eenvoudiger georganiseerd, zodat er meer geld en tijd kan worden besteed aan waar het om gaat: goede programma's maken voor een breed publiek."

De drie gefuseerde omroepen richten zich met hun programma's op alle leeftijden en leefstijlen, vanuit een per omroep samenhangende missie. Voor die brede programmering hebben zij ook substantieel meer budget en uren beschikbaar dan de drie omroepen die een specifieke bijdrage leveren aan het bestel.

Ledenjacht
Het voorstel gaat er van uit dat de omroepen afspreken terughoudend te zijn in hun ledenwerving; wordt er te veel geld in ledenjacht gestoken, dan is er minder beschikbaar voor het maken van programma's. Daarom zouden omroepen een plafond voor dergelijke uitgaven moeten overeenkomen. Hagoort: "Het is duidelijk dat deze hervorming van het bestel veel vraagt van de omroepen. Zij zullen dit model nu voorleggen aan hun Raden van Toezicht en ledenvergaderingen. Maar ik hoop dat iedereen beseft dat vrijwillige fusies zorgen voor een duurzaam bestel, dat het hele Nederlandse publiek het beste bedient."

Als alle partijen definitief akkoord gaan, krijgt de minister deze maand een door allen gedragen voorstel. Het is vervolgens de bedoeling de erkenningsaanvragen in 2014 in te dienen, zodat het nieuwe model vanaf 2016 kan worden ingevoerd.