Om de samenwerking tussen de landelijke, regionale en lokale omroepen op het gebied van nieuws te verbeteren, gaat de NOS dit jaar ruim 60 journalisten stationeren bij regionale en lokale omroepen verspreid over het land. Het doel is om de kwaliteit van lokale berichtgeving te verhogen. Er moet meer uitwisseling van nieuws plaatsvinden tussen de verschillende omroepen, waardoor vaker nieuws van lokale omroepen terechtkomt bij regionale omroepen of de NOS.

De samenwerking komt er op verzoek van het ministerie van OCW, dat hiervoor 4,5 miljoen euro beschikbaar stelt. De 60 medewerkers zijn dan ook extra banen die niet ten koste gaan van de huidige bezetting van de NOS of de omroepen. Het plan, dat officieel ‘Versterking Lokale Journalistiek door Samenwerking’ heet, moet gezien worden als een experiment dat dit jaar loopt en hopelijk moet leiden tot een vervolg op de langere termijn.

Haarvaten van de samenleving

Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO, laat in een persbericht weten: “Lokale omroepen zitten in de haarvaten van de samenleving en hebben als geen ander toegang tot wat er lokaal speelt en leeft. Door beter samen te werken kan dat aanbod verder worden versterkt en ook regionaal en zelfs landelijk een groter bereik vinden.”

Gerard Timmer, algemeen-directeur bij de NOS, vult aan: “Het verzoek van minister Slob past in de filosofie van de NOS dat we naast onze publieke taak in berichtgeving op het gebied van Nieuws, Sport en Evenementen ook verantwoordelijkheid willen laten zien voor de journalistiek.”

Sinds begin dit jaar is er, naast dit initiatief, ook een samenwerking tussen de regionale omroepen en de NOS in de vorm van een dagelijks regionaal op tv.

Foto: NOS | Stefan Heijdendael