Home Landelijke radio Nog steeds geen duidelijkheid over Radio Symfonie Orkest

Nog steeds geen duidelijkheid over Radio Symfonie Orkest

De onduidelijkheid over de toekomst van het Radio Symfonie Orkest (RSO) blijft vooralsnog bestaan. Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur en Media) constateert dat het Muziekcentrum van de Omroep en de Publieke Omroep geen overeenstemming kunnen bereiken.

Van der Laan zegde de Tweede Kamer vorige week uiterlijk maandag 28 juni een brief over de toekomst van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) toe, waarvan het RSO deel uitmaakt. Haarzelf lijkt opheffing van het RSO de minst slechte oplossing om tot de in haar ogen broodnodige bezuiniging te komen, maar de Kamer wilde dat ze fusiemogelijkheden van het RSO met andere MCO-onderdelen bestudeerde.

Het schrijven hierover van Van der Laan verscheen omstreeks middernacht en verschafte weinig helderheid voor de in onzekerheid verkerende musici van het MCO. De bewindsvrouw heeft alleen maar kunnen constateren dat het Muziekcentrum van de Omroep en de andere verantwoordelijke partij, de Publieke Omroep geen overeenstemming kunnen bereiken over hoe er 6,5 miljoen euro moet worden bezuinigd.

Volgens Van der Laan zelf kan dat het beste door het RSO op te heffen omdat er genoeg symfonisch aanbod is. De Kamer bleek vorige week echter het meest te voelen voor een fusie tussen het RSO en het Radio Kamer Orkest, een oud voorstel van Publieke Omroep.

De staatssecretaris wilde daar dan wel in meegaan, op voorwaarde dat de bezuiniging van 6,5 miljoen gehaald zou worden en er ook voldoende draagvlak voor is. Dat is allemaal niet direct te verwachten, zo blijkt nu uit het ’tussenbericht’ aan de Kamer. Het MCO blijft uiteindelijk tegen fusie. Het woord is nu, naar het zich laat aanzien, weer aan het parlement.[ANP]