Home Landelijke radio Van der Laan kijkt naar fusievarianten omroeporkesten

Van der Laan kijkt naar fusievarianten omroeporkesten

Staatssecretaris Van der Laan (Cultuur en Media) is weliswaar nog steeds voorstandster van het opheffen van het Radio Symfonie Orkest (RSO). Maar ze gaat nu toch de voorgestelde fusies van dit gezelschap met de andere onderdelen van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) onderzoeken.

Dat doet ze onder druk van de Tweede Kamer, die meer voelt voor een fusie. De voorkeur van het parlement lijkt uit te gaan naar de fusie zoals die in eerste instantie werd voorgesteld door Publieke Omroep. Het voorstel van Publieke Omroep om het Nederlands Radio Symfonie Orkest (RSO) en het Radio Kamerorkest (RKO) te laten fuseren, vond destijds ook genade in de ogen van de Raad voor Cultuur.

Van der Laan ziet meer in het opheffen van het RSO, omdat het symfonisch aanbod in Nederland voldoende is om de lacunes op te vullen. Bovendien zou het MCO dan meer ruimte hebben om goed te functioneren dan bij een fusie. De bewindsvrouw hoopt maandag met haar definitieve voorstel te komen, maar als dat niet lukt zal de beslissing pas na het reces vallen.

Van der Laan benadrukte dat er geen enkele willekeur aan haar standpunt te pas is gekomen, ook al zijn de plannen ingegeven door bezuinigingen. Ze hecht eraan ze snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, zeker nu er door het nieuwste voorstel vanuit Hilversum zelf drie orkesten niet weten wat er gaat gebeuren, in plaats van alleen het RSO. De kwestie heeft de staatssecretaris wel ‘pijn in de buik’ bezorgd. “Een goede beslissing is er niet, alleen de minst slechte en het zal ook nooit een besluit met een breed draagvlak zijn.”[ANP]