Home Landelijke radio Nog geen besluit over omroep orkesten

Nog geen besluit over omroep orkesten

Samenvoeging van het Nederlands Radio Symfonie Orkest en het Radio Kamerorkest is de optie van de Publieke Omroep om goed te kunnen bezuinigen op de orkesten. Opheffing van het Radio Symfonie Orkest is de oplossing die het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) aandraagt. De besturen van beide instellingen zijn het niet eens geworden over de manier waarop de bezuiniging bij de radio-orkesten kan worden doorgevoerd, dit staat vandaag te lezen in de Haagsche Courant. Ze stellen hun definitieve standpunt nog ongeveer twee weken uit.

Het ministerie van OCW heeft de Publieke Omroep en het MCO gevraagd plannen in te dienen, die een besparing van 5.5 en 7.5 miljoen euro mogelijk maken. Dat is meer van 20 procent van het MCO-budget. “We staan met de rug tegen de muur”, zegt Jan Zekveld, artistiek leider van het MCO. “De aanslag op het muziekbedrijf is buitensporig hoog, We moeten percentueel twee maal zoveel bezuinigen als andere omroepsectoren.”

Het MCO kan alleen in tact blijven, denkt Zekveld, wanneer een convenant zou ontstaan, waarbij de provincies Utrecht en Flevoland en de steden Utrecht en Almere zouden participeren. Zonder Radio Symfonie Orkest zou Utrecht zijn meeste symfonische concerten kwijtraken. En Almere, waarin 2006 een nieuwe zaal wordt geopend, heeft ambities. Daar zijn orkestconcerten in de toekomst welkom, zo heeft het MCO vernomen. Dus willen de omroepen en het MCO graag onderzocht zien of beide steden bereid zijn een structurele financiële bijdrage te leveren.

De Publieke Omroep, het bestuur van de gezamenlijke omroepen, wil als een bezuiniging onvermijdelijk is onderzoeken of er 7.5 miljoen kan worden bespaard door het Radio Kamerorkest en het Radio Symfonie Orkest samen te voegen en daarnaast elders binnen het MCO te besparen. Mocht dat niet lukken, dan legt het PO zich neer bij opheffing van het Radio Symfonie Orkest. Het MCO geeft aan dat laatste de voorkeur boven een fusie van twee orkesten. Want, zo is de mening, een fusie-orkest heeft jaren nodig om weer het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken. Beide modellen worden de komende twee weken verder onderzocht. Daarna zal worden gekeken of de Publieke Omroep en het MCO het eens kunnen worden, teneinde bij staatssecretaris Van der Laan (OCW) een gezamenlijk plan te kunnen indienen.