Home Landelijke radio NLKabel staakt overleg met OLON

NLKabel staakt overleg met OLON

NLKabel heeft het overleg met OLON afgebroken. "Op 6 oktober 2008 heeft NLKabel het OLON Bestuur laten weten dat zij geen prijs meer stellen op overleg met het OLON bureau over een convenant waarin algemene uitgangspunten en afspraken gemaakt zouden worden over de doorgifte van publieke lokale omroepen", laat de organisatie van lokale omroepen weten.

NLKabel, waarin alle kabelaars verenigd zijn, verwijt de OLON een campagne te zijn gestart richting politiek met misleidende informatie. Een passage uit de brief van de OLON aan minister Plasterk over dit onderwerp is NLKabel in het verkeerde keelgat geschoten. Hierin stelt de OLON dat op een aantal punten geen overeenstemming zal worden bereikt met de kabelsector, dit was tijdens het overleg ook steeds weer naar voren gekomen.

De OLON heeft dan ook voorgesteld om deze punten als ‘agree to disagree’ op te nemen in het convenant: wie (in welke mate) verantwoordelijk is voor welke kosten, de plaats van aanleveren van het (digitale) signaal en hoe vaak er aangeleverd dient te worden.

NLKabel geeft verder in de brief aan dat de leden van NLKabel "bereid blijven om lokale omroepen digitaal door te geven".