Meerdere streekomroepen in Nederland hebben het moeilijk. Dat zegt de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), de belangenorganisatie van de lokale omroepen in Nederland. “Meerdere ambitieuze streekomroepen staan nu op omvallen, vertelt directeur-bestuurder Marc Visch in De Volkskrant.

Van de circa vijftien streekomroepen in Nederland hebben al minstens twee laten weten in financieel zwaar weer te verkeren. Streekomroep ZuidWest in Brabant en 1Twente, de streekomroep voor Twente, zeggen dat een faillissement op den duur niet onontkoombaar is. Visch: “Sommige streekomroepen houden het stil, uit angst dat adverteerders direct massaal afhaken.”

Eerlijk verdelen

De NLPO vindt dat omroepgeld eerlijk verdeeld moet worden. Visch: “Lokale omroepen zijn vaak een voetnoot in Kamerdebatten. Ik zou het godgeklaagd vinden als ze deze streekomroepen nu alweer laten omvallen, na al die mooie woorden over het belang van lokale journalistiek.”

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) wil ook extra geld voor de vijftien streekomroepen in ons land. De belangenorganisatie van alle gemeenten in Nederland wil dat het Rijk voor 2019 en 2020 elk jaar 6 miljoen euro beschikbaar stelt. Ook de OLON gaat lobbyen bij het Rijk.

Wrang

Het kabinet ziet streekomroep 1Twente, dat de ene prijs na de andere wint, als een voorbeeld dat navolging verdient. Maar toch benadrukt datzelfde kabinet dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van lokale omroepen. Dat is wrang, aldus de NLPO in De Volkskrant.