Home Landelijke radio Nieuwe kabinet wil 200 miljoen bezuinigen op publieke omroep

Nieuwe kabinet wil 200 miljoen bezuinigen op publieke omroep


Het nieuwe kabinet wil vanaf 2013 gaan bezuinigen op de publieke omroep. In stappen moet de omroep per 2015 200 miljoen euro inleveren. Dat blijkt uit het regeerakkoord dat VVD en CDA hebben gepresenteerd. "Er wordt bezuinigd op de publieke omroep zonder de kwaliteit aan te tasten. Indien hierdoor het aanbod verschraalt vervalt er een televisienet", staat in het akkoord. Ook in het gedoogakkoord met de PVV worden deze getallen genoemd.

"Op grond van de mogelijkheden binnen het huidige stelsel worden vanaf 2013 de uitgaven aan de publieke omroep stapsgewijs verlaagd. Hiertoe zal per 1 januari 2013 een nieuwe Mediawet van kracht worden. De 200 miljoen taakstellende structurele besparing zal, indien dat een verschraling van kwaliteit tot gevolg mocht hebben, leiden tot één publiek net minder."

In 2013 moet 50 miljoen bezuinigd worden, in 2014 komt daar 50 miljoen bij en in 2015 nog eens 100 miljoen per jaar.

Verder staat er in het regeerakkoord:

 Waar mogelijk vindt een bundeling of nauwere samenwerking van omroepverenigingen plaats.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) krijgt een taakstellende bezuiniging en reduceert bureaucratie, management en coördinatie in de verhouding met de omroepen en laat hen meer ruimte. De NPO beperkt zich tot audiovisuele taken.

Het muziekcentrum voor de omroep wordt afgeschaft.

De Wereldomroep richt zich op zijn kerntaken waaronder het brengen van het vrije woord en wordt gefinancierd uit de begroting voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking

De beschikbaarheid van programmagegevens wordt verruimd.

Landelijke en regionale publieke omroepen worden meer geïntegreerd, bijvoorbeeld door regionale vensters op een landelijk net. Besparingen komen ten goede aan de regionale omroep. Het kabinet komt met voorstellen voor de volgende concessieperiode die ingaat in 2015 ten aanzien van het aantal netten, de vorm van lidmaatschap van de omroepverenigingen en de bovengrens van 400.000 leden.

Themakanalen worden alleen uit de eigen middelen van omroepen gefinancierd.