Vorige week zijn voor de laatste keer de luistercijfers op de ‘oude’ manier gepubliceerd. Vanaf vandaag worden de luistercijfers wekelijks gepubliceerd en zijn de cijfers tot op minuutniveau te analyseren. Medy van de Laan, voorzitter van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), noemt de nieuwe methodiek “fijnmaziger”.

De nieuwe luistercijfers zijn onderdeel van het Nationaal Media Onderzoek (NMO), dit is een initiatief van de organisaties voor mediabereiksonderzoek in Nederland: Stichting KijkOnderzoek (SKO), Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO), Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) en de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX).

Dagboekjes

De luistercijfers die tot nu toe gepubliceerd werden kwamen tot stand door het invullen van een dagboek door respondenten. Zij vulden na het luisteren een dagboek in waar per kwartier bijgehouden werd waarnaar werd geluisterd. Ook moesten ze zelf aangeven op welke manier de beluistering plaatsvond.

Hier werd maandelijks over gepubliceerd, over een periode van acht weken.

App

Voor de nieuwe opzet wordt gebruik gemaakt van de app MediaCell+ van Ipsos. Deze meet iedere minuut en kan daardoor ook op dat niveau rapporteren. Frans Kok, directeur NLO: “De methode is elektronisch en passief. Daardoor kunnen we veel fijnmaziger meten. We gaan van kwartieren naar minuten. Er is inzicht in de afzonderlijke dagen. De app kan ook tv en internet meten.”

De app werkt door middel van ‘audio matching’. Op een shazem-achtige manier wordt het audiosignaal vergeleken met het referentiesignaal. Op deze manier kan bepaald worden waar de respondent naar luistert. Voor de opname wordt de microfoon van de telefoon gebruikt. Tijdens een telefoongesprek werkt de app niet en wordt er geen opname gemaakt.

Om te bepalen naar welk signaal (FM, DAB+, online) iemand luistert, vindt er zogenaamde encoding plaats. In ieder signaal wordt een stukje ‘code’ meegestuurd, waardoor bepaald kan worden welke soort distributie wordt gebruikt. Momenteel zijn achttien zenders voorzien van encoding, ze kunnen hier zelf voor kiezen en moeten daarvoor wel investeren zodat de encoding bij het signaal kan.

Om ook een ‘sample’ te kunnen maken als iemand met een koptelefoon luistert, wordt gebruik gemaakt van RealityMine, dit zit ook in de app verwerkt. Alleen als met een koptelefoon geluisterd wordt die niet verbonden is aan de telefoon kan er geen meeting gedaan worden. Ipsos probeert dit probleem nog op te lossen.

Wekelijkse rapportage

Doordat er per week gerapporteerd wordt, krijgen radiozenders inzicht in het effect van items, acties, themaweken, dj-wissels, reclame en de muziek van de zender. Er is te zien wat het effect is van bepaalde zaken. Nu was dat minder goed te zien, omdat de resultaten van een langere periode waren.

De luistercijfers geven ook inzicht in de afzonderlijke dagen. Elke week komen op woensdag om 14:00 uur de nieuwe cijfers beschikbaar. Elke meetweek loopt van maandag tot en met zondag.

Privacy

Doordat de app geluid opneemt met de microfoon, komt het privacyaspect ook om de hoek kijken. NMO zegt te voldoen aan de AVG en is ook geaudit op dit onderdeel. Zo wordt er geen fysiek audio maar patronen, zogenoemde fingerprints, opgenomen. Zodra iemand gaat (video)bellen wordt er geen opname meer gemaakt. De app zou ook geen toegang hebben tot Whatsapp, email, sms, foto’s en video’s. In april vorig jaar werd het nieuwe meten nog uitgesteld, waarschijnlijk omdat er nog privacy-issues waren.

Jongeren onder de achttien jaar kunnen niet gebruik maken van de app. Omdat er tracking plaatsvindt in de app, staat Apple niet toe dat jongeren de app gebruiken. Zij blijven aangewezen op een e-dagboek.

Panel

Het panel dat mee doet aan het luisteronderzoek, bestaat uit minimaal 3100 respondenten. 2800 daarvan gebruiken de app en zijn dus 18+. In de leeftijdscategorie 13 – 17 jaar zijn er 300 respondenten die in een periode van 8 weken een elektronisch dagboekje bijhouden, het gemiddelde hiervan wordt wekelijkse toegevoegd aan de luistercijfers.

Foto: Pexels