Home Landelijke radio Ministerie doet onderzoek naar tevredenheid lokale omroepen

Ministerie doet onderzoek naar tevredenheid lokale omroepen

Er komt een ‘verkennend onderzoek’ naar de tevredenheid van lokale omroepen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil in het bijzonder weten hoe de huidige situatue is en of er nieuw beleid nodig is om bepaalde knelpunten op te lossen. Het onderzoek moet ook kansen op het gebied van samenwerking in kaart brengen.

Belangrijk onderdeel van het onderzoek is een een vragenlijst, die per e-mail aan (de voorzitter van) iedere lokale omroep wordt gestuurd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dialogic, in samenwerking met Paul Rutten (hoogleraar en onafhankelijk onderzoeker), het Instituut voor Informatierecht (IVIR) en TNO.

Het Ministerie wil ook meer weten over de rol van streekomroepen binnen het lokale medialandschap. Een streekomroep is een publieke lokale omroep die zendtijdtoewijzing heeft voor meer dan 1 gemeente. Achtergrond van het onderzoek is de vraag of streekomroepen anders functioneren dan ‘gewone’ lokale omroepen.

In de commissie die het project begeleidt zijn naast het ministerie ook de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON), het Commissariaat voor de Media en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vertegenwoordigd.