Home Landelijke radio Radio De Blauwe Tegel niet in de ether

Radio De Blauwe Tegel niet in de ether

De lokale omroep van Heiloo (Beat FM) krijgt voorlopig geen etherfrequentie voor Radio De Blauwe Tegel. De omroep startte begin deze maand met de levensliedzender via de kabel en internet en wilde er ook een etherfrequentie voor. Maar het Agentschap Telecom heeft de aanvraag afgewezen.

De aanvraag was op 6 november 2007 ingediend. Op 11 januari 2008 werd de aanvraag al afgewezen, waarop de omroep op 18 februari 2008 een bezwaarschrift indiende. Op 2 april 2008 vond er een hoorzitting plaats, maar dat hielp niet.

Volgens het Agentschap Telecom is er na het oplossen van de ontvangstproblemen van zowel publieke als commerciële omroepen nog slechts beperkte frequentieruimte beschikbaar. Om doelmatigheidredenen wenst men deze in te zetten voor de optimalisatie van bestaande omroepen ten behoeve van een betere ontvangst van hun huidige programma’s.

Beat FM gaf daarop aan dat de frequentieruimte tussen de 104.9 MHz en 107.9MHz bij voorrang aan de publieke omroep moet worden toegekend. Verder wordt verwezen naar de Nota Frequentiebeleid waaruit volgt dat voor wat betreft publieke taken ongestoord toegang tot voldoende spectrumruimte moet worden gegarandeerd. Ook verwijst de omroep naar Europese 

regelgeving en het feit dat FunX wel frequenties heeft toegewezen gekregen.Tot slot wordt verzocht om in geval van afwijzing een tijdelijke frequentie toe te wijzen. Agentschap Telecom besloot dat alle bezwaren van de omroep ongegrond zijn. Stichting Omroep Heiloo stelt, evenals de Stichting Lokale Omroep Twenterand die voor Deltapiraat een frequentie wil, beroep in bij de Rechtbank te Rotterdam.