Home Landelijke radio Minister wil toezichtskosten voor CvdM anders berekenen

Minister wil toezichtskosten voor CvdM anders berekenen


Het ministerie van OCW (media) is samen met het Commissariaat voor de Media aan het bekijken of de toezichtskosten voor omroepen omlaag kunnen. Dat zegt minister Van Bijsterveldt in antwoord op Kamervragen van het CDA-kamerlid Maarten Haverkamp. Die wilde weten of de toezichtskosten voor Radio 227 niet omlaag konden.

"Momenteel kijkt OCW, samen met het Commissariaat, naar een mogelijke herziening van de toezichtskostenregeling", schrijft de minister. "Dit mede naar aanleiding van bezwaren van commerciële omroepen die weliswaar in potentie een groot deel van de Nederlandse huishoudens kunnen bereiken maar in werkelijkheid slechts een gering bereik of marktaandeel hebben. Zij vinden dat de huidige systematiek onrechtvaardig voor hen uitpakt."

De berekening van de verschuldigde toezichtskosten voor het Commissariaat is gebaseerd op het aantal huishoudens in Nederland dat het betreffende programma-aanbod van de commerciële omroepinstelling kan ontvangen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de gemiddelde uitzendduur per dag in het betreffende jaar. Kleine commerciële zenders vinden dat ook naar de daadwerkelijke beluistering moet worden gekeken.

Er wordt ook gekeken of er voor internetzenders en omroepen die zich op het buitenland richten een andere berekening voor de kosten kan komen. De minister wil de toezichtskostenregeling met ingang van 2012 aangepast hebben.