Home Landelijke radio Minister Plasterk tegen EU-bemoeienis publieke omroep

Minister Plasterk tegen EU-bemoeienis publieke omroep

De Europese Commissie moet zich niet te veel bemoeien met de steun die overheden geven aan publieke omroepen. Dat zei media-minister Ronald Plasterk vanochtend tijdens het Nationaal Omroepcongres in Bussum. "Ik ben bezorgd dat strengere staatssteunregels de publieke omroep terugdringen tot een heel klein speelveld.” Plasterk noemde als schrikbeeld de publieke omroep in de Verenigde Staten die alleen aanvullende programma’s verzorgt die de grote commerciële netwerken niet brengen. "Zoals een cursus Mexicaans macrameeën en andere nicheprogramma’s."

Europees commissaris Kroes (Mededinging) wil dat voortaan vooraf wordt onderzocht of een nieuwe activiteit van de publieke omroep, zoals een digitaal themakanaal, marktverstorend of concurrentievervalsend is. Plasterk heeft grote aarzelingen bij zo’n markttoets. "De publieke omroep is natuurlijk concurrentievervalsend vanuit het oogpunt van de commerciële zenders. Wij maken echter bewust de keuze om gemeenschapsgeld te gebruiken om de publieke omroep uitzendingen te laten verzorgen die wij belangrijk vinden."

Plasterk probeert bij zijn Europese collega’s steun te vinden tegen de plannen van Kroes. Dertien landen, waaronder Duitsland, België en Ierland, zijn eveneens tegen de markttoets die Kroes voorstelt. Plasterk verwacht weinig steun van landen die net tot de EU zijn toegetreden. "De publieke omroep was daar van oudsher een instrument van de dictatuur, of in ieder geval de overheid. Daar ziet men meer in commerciële televisie.”