Home Landelijke radio Minister Plasterk handhaaft rust in Hilversum

Minister Plasterk handhaaft rust in Hilversum

Minister Ronald Plasterk (Media) handhaaft ook in het volgende jaar de rust in Hilversum. Zijn voorgangster, staatssecretaris Medy van der Laan (D66), was van plan het omroepbestel flink op de schop te gooien, maar sinds het aantreden van Plasterk waait er een nieuwe wind vanuit Den Haag. Dat blijkt ook uit zijn mediabegroting 2009.

Plasterk wil de gevolgen van eerdere bezuinigingen repareren. In het coalitieakkoord werden daar afspraken over gemaakt. Daaruit vloeit voort dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) komend jaar 50 miljoen euro extra kan besteden. Dat geld moet worden ingezet voor ‘herstel van de programmering van de landelijke publieke omroep en dekking van de tekorten op hun begroting’, schrijft Plasterk. De programmering moet volgens de PvdA-bewindsman vooral worden verbeterd op het gebied van drama.

Van het extra geld moet daarom 15 miljoen euro worden ingezet voor dit tv-genre. Verder is de NPO van plan het extra geld aan te wenden voor het verrijken van de programmering en het verkorten van de zomerstop.