Home Landelijke radio Meer financieel nieuws bij Radio 1 Journaal

Meer financieel nieuws bij Radio 1 Journaal

Het Radio 1 journaal zal zich gaan verdiepen in de financieel-economische berichtgeving. De keuze om meer achtergronden van de beurs te gaan geven, is ingegeven door het feit dat financieel-economische berichtgeving zich lang niet altijd laat beperken tot de ‘kale’ beurscijfers met enkel een korte toelichting of reactie.

De wens om binnen de Radio 1 Journaals meer uit te kunnen pakken als er belangrijk financieel-economisch nieuws is, heeft gevolgen voor het aantal vaste beursrubrieken. Van de huidige vijf rubrieken blijven er drie over, namelijk om 12.55 uur, 17.30 uur en 18.30 uur. De rubrieken van 9.05 uur en 15.30 uur verdwijnen. Inhoudelijk veranderen de beursrubrieken in financieel-economische rubrieken. Daarin blijven de beurscijfers een belangrijke plek innemen, maar ze worden aangevuld met korte reacties in de vorm van geluidsfragmentjes.

De redactie hoopt dat door de nieuwe aanpak de soms lastige materie van financieel-economisch nieuws nog toegankelijker wordt voor het luisterpubliek van het Radio 1 Journaal.