Home Landelijke radio Medewerkers Veronica willen bestuur wegsturen

Medewerkers Veronica willen bestuur wegsturen

Verscheidene werknemers van Veronica willen dat het bestuur van deze vereniging alsnog vertrekt. Dat blijkt uit een verklaring die ze maandag hebben opgesteld. Bijna alle Veronica-afdelingen hebben de verklaring ondertekend, alleen de tv-tak niet.

De medewerkers gaven de brief maandagavond aan de ledenraad. Dat verenigingsorgaan vergaderde toen om de beslissing van verleden week te evalueren. Toen besloot de raad het bestuur te laten zitten. Maar de werknemers nemen deze gelegenheid te baat om de ledenraad met klem te vragen de bestuurders weg te sturen.

Verleden week zegden de ondernemingsraad (OR) en het managementteam het vertrouwen op in het bestuur onder leiding van voorzitter W. van der Meer de Walcheren. Die zou de herlancering van Veronica als tv-station verkeerd hebben aangepakt en teveel eigengereid gedrag vertonen. Na een marathonvergadering besloot de ledenraad hem afgelopen dinsdag het voordeel van de twijfel te gunnen.

De werknemers vinden dat onbegrijpelijk. ,,Op geen enkele manier wordt ingegaan op de ons insziens terechte kritiek van OR, directie en management op het beleid ten aanzien van de tv-activiteiten. Ook staat er in het persbericht van vorige week geen enkel woord van zorg over de ontstane situatie en wordt niets gemeld over pogingen om de partijen bijeen te krijgen.”