Home Landelijke radio Radio Veronica sleept Stichting Norderney voor de rechter

Radio Veronica sleept Stichting Norderney voor de rechter

De Stichting Norderney moet komende woensdag voor de rechter komen. De vereniging Veronica en het huidige Radio Veronica (onderdeel van de Sky Radio Group) willen niet dat de stichting nog logo's en andere uitingen van de zeezender Veronica gebruikt. Volgens Sky wordt er 'tonnen aan schade' geleden omdat de stichting het beeldmateriaal gebruikt op de eigen site. Ze eisen 15.000 euro schadevergoeding en willen een verbod op het gebruik van het beeldmerk.

De Stichting Norderney bestaat uit oud-medewerkers van de zeezender. Zij zijn verontwaardigd over de dagvaarding. "We voelen ons erflaters van de geschiedenis van de zeezender", zegt Ad Bouman, die als bestuurslid van de stichting in persoon is gedagvaard. "De oude garde als Lex Harding, Tineke, Joost de Draaijer, Tom Mulder en Tom Collins zorgde voor een enorme populariteit van de zender, die de basis is van de grote naamsbekendheid van nu. In 1973 kwamen zelfs 150.000 mensen protesteren voor behoud van Radio Veronica, toen de regering anti-piratenwetten wilde aannemen."

Ad Bouman: "Al vanaf 1999 is er tussen de Stichting Norderney en het huidige Radio Veronica een samenwerking bij onze reünie-uitzendingen en CD-projecten. In de reünie-uitzending van 2004 maakte het huidige Veronica zelfs reclame ten bate van onze stichting. Omgekeerd is de Stichting Norderney betrokken geweest bij de viering van 50 jaar Veronica in 2010 in Naarden.

Volgens de stichting zegt Sky dat er 1 procent schade aan de merknaam Veronica is toegebracht en dat die merknaam 20,3 miljoen waard is, het bedrag dat voor zes jaar voor een etherfrequentie van Veronica FM betaalt moet worden. "Dat is een rekensom met de natte vinger, er wordt niet duidelijk gemaakt waaruit die schade ontstaat", meent Bouman. "Het verbieden van de naam Veronica zou feitelijk een einde maken aan de activiteiten van de Stichting Norderney. Het is een schandalige poging om onze geschiedenis te stelen".

De Stichting Norderney betwijfelt zeer of Sky en Veronica FM überhaupt rechten op de naam kunnen doen gelden. "Het Veronica van nu is een dochteronderneming van de Sky Radio Group en daar heersen uiteraard de wetten van het grote geld. Veronica richtte onder aanvoering van Peter Kuipers de 'BV Veronica Merken op. Hij bombardeerde zichzelf tot directeur, en verkocht volgens de Sky Group alles van Veronica aan Sky Radio. Niemand mag deze overeenkomst met Sky evenwel inzien, ook bij de dagvaarding nog niet. We vermoeden dat Peter Kuipers meer heeft overgedragen dan dat Veronica eigenlijk bezat."

Update dinsdag:
De Sky Radio Group laat in een reactie weten: "Veronica Merken B.V. en Sky Radio Nederland B.V. betreuren het dat er verwarring is ontstaan over hoe zij willen omgaan met het cultureel erfgoed van het merk “Radio Veronica”. Sky Radio Nederland en Veronica Merken B.V. zien het belang van dit culturele erfgoed in en willen dat ook graag behouden. Zij willen met Stichting Norderney alleen afspraken maken over het gebruik van het merk “Radio Veronica” om verwarring voorkomen met het huidige Radio Veronica."