Home Landelijke radio Llink boos: ‘Dit is een politiek spel’

Llink boos: ‘Dit is een politiek spel’

Llink legt zich niet neer bij het voorgenomen besluit van minister Plasterk om Llink per september 2010 geen definitieve erkenning te verlenen. Llink is van mening dat het besluit op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dat er sprake is van een politiek spel.

Vanmiddag maakte de minister bekend dat Llink niet door mag gaan omdat gebleken is dat ze haar doelstellingen niet gehaald heeft. De doelstellingen stonden in het plan waarmee de omroep vijf jaar geleden wist toe te treden.

"De voorgenomen afwijzing is niets meer dan een statement om aan te tonen dat de ‘achterdeur’ van het publieke bestel daadwerkelijk bestaat," aldus directeur Karlien de Ruijter. “De afgelopen periode zijn we door de verschillende adviesorganen steeds weer op andere criteria beoordeeld. Eigen doelstellingen, kijkcijfers, samenwerking, onderscheidend vermogen. Echter het enige dat telt is de Mediawet." Daarin staat dat een aspirant-omroep voldoende leden en toegevoegde waarde moet hebben.

Tenslotte twijfelt de minister aan de stabiliteit van de omroeporganisatie op basis van financiële en managementproblemen uit het verleden. "En het feit dat Llink alweer driekwart jaar binnen begroting blijft en zich aan haar eigen doelstellingen houdt, maakt kennelijk niet uit."

De afwijzing is ook nog niet definitief. De omroepen krijgen de krans om zich te verdedigen.