Home Landelijke radio Landelijke publieke radio heeft in 2004 101 miljoen te besteden

Landelijke publieke radio heeft in 2004 101 miljoen te besteden

De NOS heeft in 2004 672 miljoen euro te besteden. Dit heeft de NOS gisteren bekendgemaakt bij de presentatie van haar begroting voor 2004. Voor de jaren erna heeft de omroep geen begroting afgegeven.

Naar de publieke radio gaat in totaal in 2004 101 miljoen euro, een kleine 8 miljoen euro of ruim 7 procent minder dan in 2003. Verdeling:

Radio 1: 35,9 miljoen (- 1 procent)
Radio 2: 16,4 miljoen (gelijk)
Radio 3: 10,7 miljoen (- 8 procent)
Radio 4: 15,7 miljoen (- 26 procent
747AM : 22,3 miljoen (- 10 procent)

Opvallend is dat Radio 4 en 747 AM nog altijd een groot deel van de begroting inbeslag nemen, ondanks forse bezuinigingen. Naar de televisie gaat 546,6 miljoen euro, tegen 555 miljoen in 2003. Dat is maar 1,5 procent bezuiniging.

De NOS verlaagt het budget voor de publieke omroep op internet voor het jaar 2004 met 12,3 procent ten opzichte van het budget van 2003. Die bezuiniging, ruim 3 miljoen euro, valt mee, maar is relatief veel hoger dan die bij de televisie.

Met een besparing van 43 miljoen euro op de begroting in 2004 vindt de Publieke Omroep dat het eigenlijk wel genoeg is geweest met de bezuinigingen. ,,Je kunt de omroep niet kopje onder blijven duwen”, aldus Harm Buins Slot dinsdag.

De bestuursvoorzitter van de Publieke Omroep maakte zijn ongenoegen bekend tijdens de presentatie van de Meerjarenbegroting 2004-2008. De komende jaren wil het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 80 miljoen euro bezuinigen, waarvan 40 miljoen in 2004, op de uitgaven aan de publieke omroep. In 2004 nemen de omroepverenigingen en de voormalige NOS het volledige bedrag voor hun rekening.

Daarmee lijken organisaties als Radio Nederland Wereldomroep en de omroeporkesten en -koren, die niet onder verantwoordelijkheid van de Publieke Omroep vallen, buiten schot te blijven. Onderzoeksbureau McKinsey adviseerde daar zeer fors het mes in te zetten.

,,Wij hopen met deze begroting een fundamentele discussie over de publieke omroep en haar taken aan te kunnen gaan. Dat gaat niet wanneer er nog steeds twijfels bestaan over je eigen efficiëntie”, zegt Bruins Slot. ,,Wij zien deze begroting dan ook als een uitnodiging aan de staatssecretaris. Bovendien spreken wij liever van ombuigingen dan van bezuinigingen.”