Home Landelijke radio L1 Radio voorlopig nog op satelliet

L1 Radio voorlopig nog op satelliet

L1 Radio blijft tot 1 april 2004 via de satelliet. L1 voert sinds 1 december een proef uit in samenwerking met het satellietbedrijf ASTRA. De omroep is de eerste regionale omroep die via de satelliet te ontvangen is in heel Europa.

Satellietaanbieder SES-Astra is bereid om de proef met L1 Radio en TV nog twee maanden voort te zetten. In een motie hebben Provinciale Staten van Limburg GS opgedragen een voorstel te maken waarin satelliet-uitzending van L1 structureel wordt geregeld. Gezien de opgelegde tijdspanne zal dat voorstel in de loop van maart inhoudelijk gestalte moeten krijgen. Dat wil Astra afwachten.

Algemeen directeur van L1, Harro Coumans, is blij met de verlenging. “Toch een lichtpuntje, na de uitspraak van Provinciale Staten dat de provincie zelf geen cent mag bijdragen in een mogelijkheid om ook bij de Limburgers in de buitengebieden de regionale publieke zender thuis te krijgen. Dat is een wat vreemd en te betreuren onderdeel van het besluit. Maar er is gelukkig wel ruimte gegeven aan de gedeputeerde om het voortouw te nemen in het vinden van een structurele oplossing.”

Woordvoerder Bill Wijdeveld van SES-Astra: “We hebben de indruk dat gedeputeerde mevrouw Wolfs serieus naar de mogelijkheden zal zoeken. We willen dat niet verstoren door nu nee te zeggen tegen verlenging van de proef.”