Home Landelijke radio Kabinet akkoord met verdeelsleutel frequenties

Kabinet akkoord met verdeelsleutel frequenties

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een uitgewerkt voorstel voor de verdeling van de commerciële radiofrequenties door Staatssecretaris Van Leeuwen (Cultuur) en Wijn (Economische Zaken). Per juni 2003 worden nieuwe vergunningen toegekend voor negen verschillende frequentie-kavels. Elk kavel bestaat uit een of meer frequenties waarop de zenders in een groot deel van het land te beluisteren zijn.

Van de negen kavels zijn er vier bestemd voor ‘algemene’ stations. Hiervoor zullen dus geen programmatische eisen worden gesteld. Daarnaast komt er een frequentiepakket voor een nieuwszender, een niet-populaire muziek zender (zoals jazz of klassiek), een Nederlandstalige muziek zender en zijn er twee kavels voor zenders met een populaire muziek programma. Al hoeven dat niet percé hitzenders te zijn.

Het kabinet zal drie criteria gebruiken bij het verdelen van de pakketten. Zo zal het toezien op variatie in het aanbod. Dit moet ervoor zorgen dat er niet teveel van hetzelfde in de ether zal komen. Daarnaast moet het station zich in economisch opzicht kunnen bewijzen, en zo het bestaansrecht aantonen. Daarnaast zal de hoogte van het bedrag dat wordt geboden voor een kavel meetellen.

Voor commerciële zenders die geen landelijke dekking hebben (bereik tot maximaal 30%) zijn er 25 pakketten beschikbaar. De betrokken oproepen moeten een deel van hun programmering speciaal op de betreffende regio inrichten.

M. Banga van de Vereniging Commerciele Radiostations (VCR) is niet blij met de uitwerking door het kabinet. ,,Dit geeft nog geen enkele duidelijkheid”, zegt hij. Hij vindt bijvoorbeeld dat de zeven commerciële zenders die nu uitzenden, nu nog niet weten waar zij aan moeten voldoen. ,,En wie bepaalt dadelijk welke station een pakket krijgt?” zegt hij.