De veiling van de commerciële FM-frequenties kent een strakke tijdsplanning. Gisteren werden de details van de veiling bekend, die 73,7 miljoen euro moet opleveren. De planning is krap te noemen; per 1 september 2023 moeten de FM-frequenties opnieuw geveild worden, zo bepaalde de rechter eerder. Als deadlines niet gehaald worden komt deze datum in gevaar. Een overzicht.

1 maart: Publicatie

Op 1 maart moet in de staatscourant de regeling voor de veiling gepubliceerd worden. Als deze deadline niet gehaald wordt, kan de veiling niet doorgaan met een vergunning voor 1 september 2023.

7 maart: Aanvraagperiode

De aanvraagperiode loopt van 7 maart tot en met 4 april. In de periode van vier weken kunnen geïnteresseerde partijen hun plannen indienen en de documenten inleveren die van belang zijn voor de beoordeling van hun aanvraag.

5 april: Beoordeling

Beoordelen aanvragen

In een periode van tien weken worden de aanvragen beoordeeld. Dat hiervoor ruim de tijd wordt genomen, ligt aan een aantal onderdelen. Het ministerie houdt rekening met de grote belangen voor aanvragende partijen en zegt dat er ‘een zorgvuldig en integrale beoordeling van de binnengekomen aanvragen plaats moet vinden’. Want een afwijzing kan voor partijen verstrekkende gevolgen hebben.

De periode is ook nodig om partijen de ruimte te geven om ontbrekende gegevens aan te vullen.

Verbondenheidstoets

Tegelijk met het beoordelen van de aanvragen start ook het onderzoek naar mogelijk ongeoorloofde samenwerking van de aanvragende partijen. Hiervoor wordt elf weken uitgetrokken.

Volgens het ministerie betreft het hier een complexe toetsing, om te voorkomen dat partijen niet meer frequentieruimte aanvragen dan toegestaan is. Zenders mogen maximaal drie kavels in bezit krijgen.

20 juni: Veiling

Op 20 juni wordt gestart met de voorbereiding en uitvoering van de veiling. Hiervoor worden vijf weken uitgetrokken. Van die vijf weken gaan er vier op aan de voorbereiding. In de laatste week is de daadwerkelijke veiling.

De voorbereidingen kunnen pas starten als duidelijk is welke aanvragende partijen zijn toegelaten tot de veiling. Ook één of meerdere proefveilingen maken onderdeel uit van de voorbereiding. Hier kan iedereen simuleren hoe de veiling in zijn werk gaat.

Voor de daadwerkelijke uitvoering van de veiling is een aantal dagen gereserveerd. Vooraf kan namelijk niet vastgesteld worden of de veiling binnen één dag afgerond wordt of dat dit meerdere dagen gaat duren, aldus het ministerie.

Biedronden
De veiling bestaat uit één of meerdere biedronden. Voor iedere biedronde wordt aangegeven hoeveel tijd er voor staat. Als een partij geen bieding doet in de ronde, wordt deze ronde eenmalig met dertig minuten verlengd met een maximum van twee per deelnemer.

Per kavel is de eerste biedronde een prijs vastgesteld: de minimumprijs. In iedere volgende biedronde zal deze prijs worden verhoogd met een vast te stellen bedrag.

De laatste biedingsronde is de eerste biedronde waarin op geen enkel pakket een bod is uitgebracht.

27 juli: Vergunning

Als de veiling is afgerond, kan overgegaan worden tot de vergunning van de FM-frequenties. De winnende partijen moeten hun winnende bieding(en) binnen twee weken betalen. Pas als er zekerheid is dat de biedingen betaald zijn, kunnen de vergunningen daadwerkelijk worden verleend. Daarom wordt voor deze periode drie weken uitgetrokken.

1 september: On air

Op 1 september lopen de huidige gunningen af en kunnen de partijen gebruik gaan maken van de nieuwe vergunning. De frequentieveiling is dan definitief afgerond.

Foto: Pixabay