Home Landelijke radio Eerste Kamer beslist dinsdag over lot BNN

Eerste Kamer beslist dinsdag over lot BNN

De eerste kamer zal aanstaande dinsdag indirect beslissen over het lot van jongerenenomroep BNN. Er wordt dan namelijk gestemd over het voorstel van staatssecretaris van der Laan om de ledeneis voor omroepen te verlagen naar 150.000. In januari steunde de Tweede Kamer van der Laan hier al in.

De staatssecretaris zou het zeer betreuren als de omroep BNN uit het bestel verdwijnt, omdat deze zendgemachtigde naar haar smaak belangrijk aan de pluriformiteit bijdraagt. Dat heeft haar woordvoerster woensdag gezegd. Van der Laan deed deze uitspraak naar aanleiding van negatieve geluiden van CDA- en PvdA-zijde uit de Eerste Kamer. Genoemde fracties zijn niet zo gelukkig met het verlagen van de grens van 300.000 naar 150.000 leden voor een omroep die onderdeel wil zijn van het publieke bestel.

BNN voorzitter Timmer spreekt van ‘een zeer zorgelijke ontwikkeling’. ,,We hebben nu 224.000 leden, geworven vanaf een beginpunt dat beneden de 100.000 lag. We zijn met de werving van nieuwe leden gestopt omdat het geld op was, maar ook omdat we dachten met het aantal van 74.000 een voldoende marge te hebben.” De omroepbaas weet ook niet hoe hij de eventuele ontwikkelingen straks aan zijn nieuwgeworven leden moet uitleggen, zegt hij. Hij is absoluut niet tegen discussies over het bestel, die zijn alleen maar goed volgens Timmer, maar wil niet dat BNN ‘geslachtofferd’ wordt.