Home Landelijke radio Commissariaat v/d Media tikt 3FM en Radio 2 op de vingers

Commissariaat v/d Media tikt 3FM en Radio 2 op de vingers

NPO Logo

Het Commissariaat voor de Media heeft NPO Radio 2 en NPO 3FM op de vingers getikt voor verschillende actieweken. Sky Radio had geklaagd bij de mediawaakhond en daarop is een onderzoek ingesteld. “In ruil voor gratis promotie in radioprogramma’s voor concerten en nieuwe cd’s krijgen de zenders concertkaarten en cd’s om weg te geven. Daarom grijpen we in.”, zegt Madeleine de Cock Buning, collegevoorzitter van het Commissariaat.

De publieke radiozenders overtreden het ‘dienstbaarheidsverbod’. Dat betekent dat de publieke omroep niet dienstbaar mag zijn aan het maken van meer dan normale winst door commerciële partijen. Daarnaast moeten acties altijd aangemeld worden en dat is vaak niet gebeurd. “We willen koste wat het kost voorkomen dat kijkers en luisteraars commercieel worden beïnvloed zonder dat in de gaten te hebben”, zegt De Cock Buning.

Onderzoek

Het Commissariaat heeft onderzoek gedaan naar de afspraken die de beide publieke radiozenders maken met onder andere concertorganisatoren en evenementenbureaus. Conclusie is dat de actieweken in nauw overleg met de concertorganisatoren en evenementenbureaus worden gepland. Ook vindt afstemming plaats over de inhoud van de radioprogramma’s. Daarmee biedt de NPO deze partijen een concurrentievoordeel, zo oordeelt het Commissariaat. Daarnaast is geconstateerd dat de NPO logo’s van Radio 2 en 3FM in licentie geeft zonder de vooraf vereiste toestemming.

Radio 2 en 3FM moeten vanaf 1 april 2017 stoppen met het maken van afspraken over acties met commerciële partijen. Als ze dat wel doen, dan moeten ze 25.000 euro boete per actie betalen, met een maximum van 500.000 euro. Daarnaast moet de NPO voor het in licentie geven van logos vooraf toestemming vragen aan het Commissariaat. Ook op overtreding hiervan staat een dwangsom van 10.000 euro, met een maximum van 200.000 euro.

Dienstbaarheidsverbod

De maatregel betekent niet dat publieke omroepen nooit meer concertkaartjes of CD’s mogen weggeven. “Wat voorop staat, is dat de NPO zich bij het bepalen van haar programma-inhoud niet langer dienstbaar mag maken aan de commerciële belangen van derden”, meldt het Commissariaat. “Acties waarbij de publieke omroepen de concertkaarten of cd’s zelf tegen een marktconforme prijs betalen en vervolgens weggeven zijn in beginsel mogelijk. Zolang er maar geen afspraken worden gemaakt waarmee aan derden een commercieel platform wordt geboden om zichzelf te promoten of bewust onder de aandacht van luisteraars te brengen.”

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft inmiddels zelf de werkwijze al aangepast en dat voorgelegd aan het Commissariaat.

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO