Home Landelijke radio Commissariaat keurt beruchte 7000 leden af, BNN naar de rechter

Commissariaat keurt beruchte 7000 leden af, BNN naar de rechter

Het Commissariaat van de Media heeft de 7000 nieuwe leden die omroepvereniging BNN vorig jaar oktober tijdens de manifestatie Studie Beurs heeft geworven, niet goed gekeurd. De studenten die lid werden gaven een machtiging aan Studie Beurs B.V. om de contributie te betalen voor het eerste jaar. Het Commissariaat heeft nu laten weten dat de leden niet mee geteld worden op 1 maart als vast gesteld zal worden welke omroepen in het publieke bestel blijven.

Eerder keurde het Commissariaat het ook al af maar BNN ging toen in beroep, maar dat is dus op 3 februari weer afgekeurd omdat het ongegrond was.

In de beslissing op bezwaar wijst het Commissariaat er onder meer op dat het verkrijgen van een erkenning om radio- en tv-programma’s te mogen verzorgen direct samenhangt met het aantal leden van een omroepvereniging. Ook moet iedere omroepvereniging kunnen aantonen dat de leden invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Dit vraagt een nauwe betrokkenheid van de individuele leden. Het is dan ook logisch dat ieder lid bewust dient te kiezen voor het lidmaatschap en zelf zijn of haar contributie betaalt of er bij uitzondering voor kiest het bedrag door een gemachtigde derde te laten voldoen. Het is echter niet de bedoeling van de wetgever geweest om mogelijk te maken dat door sponsoring op grote schaal lidmaatschapsbewijzen worden uitgedeeld en daarmee de drempel voor het lidmaatschap zo laag mogelijk te maken. Aldus de verklaring van het Commissariaat.

BNN gaat naar de rechter
BNN geeft in een reactie te kennen dat ze deze uitspraak wel verwacht had maar laat het er niet bij zitten. De leden hebben namelijk een wilsverklaring ondertekend waarin duidelijk stond dat Studie Beurs B.V. het eerste jaar de contributie betaalde en daarna zouden ze het zelf moeten gaan doen tot de opzegging van het lidmaatschap.

Daarnaast is een gelijksoortige manier van werven in 1998 én 2000 toegestaan door het Commissariaat en mocht BNN er dus van uitgaan dat ook nu deze werving geoorloofd was. Niet in de laatste plaats daar rechtsopvatting op dit onderwerp in het voordeel van BNN uitwijst. Daarom laat BNN het er niet bij zitten en stapt naar de rechter.

Het mislopen van de 7000 leden zal een flinke tegenslag zijn voor BNN, maar ze zou nog wel voldoende leden over hebben omdat er momenteel 160.000 leden zijn van de benodigde 150.000.