Home Landelijke radio Commissariaat dringt aan op gedragscode omroepen

Commissariaat dringt aan op gedragscode omroepen

Het Commissariaat voor de Media wil dat de Mediawet wordt aangescherpt om integriteitsschendingen bij publieke omroepen tegen te gaan. Dat schrijft NRC Handelsblad vandaag. De toezichthouder van het omroepbestel zal ook bij de raad van bestuur van de Publieke Omroep aandringen op een omroepbrede gedragscode. Dat zegt commissaris Inge Brakman, belast met financieel toezicht.

Uit onderzoek blijkt onder meer hoe familieleden van omroepdirecteuren opdrachten ontvangen van de omroepverenigingen. De Mediawet blijkt niet goed toegerust om bevoordeling van familie en vrienden te voorkomen, aldus Brakman. Volgens haar zijn “de mazen in die wet te groot.”

De landelijke publieke omroepen, die jaarlijks 650 miljoen euro publiek geld uitgeven, hebben geen uitgewerkt integriteitsbeleid met regels voor onder meer het uitbesteden van opdrachten en het aannemen van giften. Evenmin is er een (centrale) registratie van integriteitsschendingen. Soms bestaan afspraken, maar die staan niet altijd op papier. Alleen NPS en NOS hebben aparte regelingen om vermenging van zakelijke en privé-belangen te voorkomen.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de zoon van KRO-directeur Ton Verlind sinds 1996 opdrachten krijgt van de KRO. De omroep betaalde voor de werkzaamheden van de zoon rekeningen van het bedrijfje Info TV. Dat blijkt op naam te staan van de KRO-directeur zelf. Ton Verlind: “Omdat ik dit als een ongewenste situatie zag, is daaraan een einde gemaakt.” Naderhand sloot de KRO ook een langlopend contract met een videobedrijf van de zoon. Ton Verlind geeft toe dat daarbij van interne regels is afgeweken. Die verbieden het uitbesteden van opdrachten aan familieleden van directeuren. Volgens hem was het “beter geweest” als de overeenkomsten met zijn zoon waren gemeld aan het Commissariaat voor de Media.

De zoon van de voormalig directeur jeugdeducatie van Teleac/NOT kreeg een groot aantal opdrachten van de afdeling jeugdeducatie van Teleac/NOT. De vrouw van EO-directeur Andries Knevel werkte jarenlang bij een productiemaatschappij die vooral voor de EO actief is.

Brakman zegt te beseffen dat omroepen hun eigen integriteits- en aanbestedingsbeleid mogen bepalen. Toch pleit ze voor uniforme regels voor publieke omroepen. (NRC Handelsblad)