Home Landelijke radio Colorful Radio niet toegestaan als neventaak van PO

Colorful Radio niet toegestaan als neventaak van PO

De manier waarop de Publieke Omroep vorm en inhoud wil geven aan het themakanaal Colorful Radio maakt het tot een activiteit die het Commissariaat niet kan goed keuren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na de gehouden hoorzitting waar Publieke Omroep (NOS) en de Vereniging van Commerciële Radio (VCR) hun visie op de activiteiten van Colorful Radio gaven.

Volgens de voorzitter van het Commissariaat, Jan van Cuilenburg, is onvoldoende duidelijk gebleken dat het radioprogramma Colorful Radio zich door zijn inhoud onderscheidend ten opzichte van de al bestaande publieke radionetten laat kwalificeren als een minderhedenprogramma. Veel eerder lijkt er sprake te zijn van het naast radio 3FM opzetten van een tweede landelijke algemene jongerenzender.

De Mediawet laat het opzetten van themakanalen als neventaak toe. De Publieke Omroep heeft echter onvoldoende duidelijk kunnen maken dat hier sprake is van een specifiek themakanaal voor minderheden. Het verzorgen van programmering gericht op minderheden behoort tot de wettelijke taak van de landelijke publieke omroep. Dit programmavoorschrift, van toepassing op de NPS, houdt in dat ten minste 25% van de programma’s op de radio betrekking dient te hebben op etnische en culturele minderheden. Het is niet de bedoeling dat een extra kanaal wordt ingezet om aan dit voorschrift te voldoen. Het onderbrengen van het bereiken van minderheidsgroepen in Colorful Radio, kan een verschraling opleveren van het minderhedenaanbod voortvloeiend uit de hoofdtaak van de publieke omroep.