Home Landelijke radio Burgemeesters uit Gelderland luiden noodklok over radio-ontvangst

Burgemeesters uit Gelderland luiden noodklok over radio-ontvangst

De burgemeesters van Zaltbommel, Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen roepen de hulp in van minister L. Brinkhorst van Economische Zaken om de ontvangst van Radio Gelderland in hun gemeentes te verbeteren. De regionale omroep als rampenzender is volgens de burgemeesters in het westelijk rivierengebied slecht te ontvangen.

Sinds augustus 2003 zijn de vier burgemeesters in de slag om de ontvangst van radio Gelderland in hun gebied ’op een beter niveau te krijgen’. Radio Gelderland heeft bij calamiteiten namelijk de functie van rampenzender. Is er een calamiteit, dan krijgen inwoners het advies om ’ramen en deuren te sluiten en radio Gelderland aan te zetten’. Dat laatste heeft in westelijk Rivierenland echter niet zoveel zin omdat de zender amper te ontvangen is. Daar heeft het jarenlang gelobby van de vier burgemeesters geen verbetering in gebracht. Na het opnieuw uitgeven van de zenderfrequenties in 2003 hebben ze daarover hun zorg al kenbaar gemaakt aan de minister van Economische Zaken. Het ministerie gaf volgens de gemeenten toen aan dat “het onderzoeken van klachten bij publieke omroepen een hoge prioriteit heeft”.

Na twee jaar moeten de burgemeesters vaststellen “dat deze prioriteit helaas niet zo hoog is gebleken dat een oplossing voor dit probleem is gevonden“. Brieven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, brieven aan het ministerie van Economische Zaken, de vaste kamercommissie uit de Tweede Kamer en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben volgens de gemeenten ’geen oplossing’ gebracht. „Ook na het stellen van Kamervragen door PvdA-Kamerlid A. Wolfson bleef het resultaat gelijk: geen verbetering, geen oplossing. Kortom, tot nu toe heeft geen enkele actie, individueel of van de vier gemeenten gezamenlijk, mogen leiden tot enig resultaat.“

“We zijn het zat dat de rampenzender radio Gelderland in het westelijk deel van de regio Rivierenland nog steeds slecht te ontvangen is”, zeggen de burgemeesters nu. “Wij zijn het zat dat het verantwoordelijke ministerie van Economische Zaken niet reageert op brieven en (telefonisch) ambtelijk beloften doet die niet worden nagekomen. De burgemeesters voelen zich niet serieus genomen.“ [BD]