Home Regionale radio Bestuurder Fresh FM gevangenis in vanwege betalingsachterstanden

Bestuurder Fresh FM gevangenis in vanwege betalingsachterstanden

Fresh FM

De bestuurder c.q. directeur van Fresh FM moet de gevangenis in vanwege grote betalingsachterstanden. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam afgelopen dinsdag bepaald. Rechtenorganisaties BUMA en SENA hadden een kort geding tegen de commerciële radiozender aangespannen, vanwege het herhaaldelijk niet betalen van de licenties om uit te mogen zenden.

Uit stukken die in handen zijn van RadioFreak, blijkt dat BUMA de Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuidholland (SCOEZH, de eigenaar van Fresh FM), al meerdere keren voor de rechter heeft gedaagd. Al vanaf 2003 werd SCOEZH door de rechter verplicht de licentievergoeding, die is gebaseerd op een percentage van de reclame-inkomsten, te voldoen aan Buma. In onder meer 2013 en 2015 troffen beide partijen elkaar opnieuw in de rechtszaal.

Doordat Fresh FM de radio-uitzendingen openbaar blijft uitzenden maar haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is er volgens Buma en Sena sprake van een inbreuk op de auteurs- en naburige rechten. Op de vraag of er lijfsdwang (voorlopige gevangenisstraf) kan worden uitgesproken, antwoordt de voorzieningsrechter bevestigend. “Alle dwangsomverplichten die in het verleden jegens SCOEZH zijn uitsproken, hebben niet tot betaling geleid. De deurwaarder heeft evenmin vermogensbestanddelen aangetroffen.”

“Het is niet waarschijnlijk dat een uitgesproken dwangsomveroordeling dit keer wel effect zal hebben. Vanwege de ernst en duur van de gepleegde inbreuk, is thans lijfsdwang op zijn plaats. Zoals door Buma en Sena terecht aangevoerd, houdt SCOEZH zich stelselmatig niet aan gerechtelijke bevelen, terwijl hij hiertoe redelijkerwijs wel in staat is (hij kan immers de uitzendingen van Fresh FM stopzetten).”

Naast de lijfsdwang, verbiedt de voorzieningenrechter Fresh FM inbreuk te doen op auteursrechten van de rechthebbenden die door Buma en Sena worden vertegenwoordigd. Ook moet Fresh FM de totale proceskosten van ruim 13.500 euro betalen. Of Fresh FM blijft voortbestaan, is vooralsnog onduidelijk.

Reactie Fresh FM
Fresh FM laat in een reactie weten dat het vonnis alleen toekomstige overtredingen betreft en geen betrekking op achterstallige betalingen uit het verleden heeft. “Per 25 mei is Coen Bom aangesteld als nieuwe voorzitter van SCOEZH (de vergunninghouder van Fresh FM). Hij is aangetreden om de ontstane situatie te inventariseren. De vorige voorzitter is per direct afgetreden. Er zijn op dit moment gesprekken gaande tussen Buma, Sena en Fresh FM. Fresh FM hoopt op een spoedige oplossing voor de ontstane situatie”, aldus Fresh FM.