Home Landelijke radio Belangensplitsing tussen Radio 538 en Sky Radio

Belangensplitsing tussen Radio 538 en Sky Radio

De aandeelhouders van Radio 538 en Sky Radio hebben vandaag overeenstemming bereikt over een volledige splitsing tussen Radio 538 en Sky Radio. De belangen, die de aandeelhouders in beide stations hadden, zijn daarbij volledig ontvlochten.

Daarbij heeft News International de aandelen van de b.v.’s van Peter de Jager, Rob Out en Lex Harding in Sky Radio verworven, die op hun beurt de aandelen van News International, Erik de Zwart, Ton Lathouwers en Ab Trik in Radio 538 hebben verworven.

Ton Lathouwers en Ab Trik zijn teruggetreden als commissaris bij Radio 538. Eerder al was Peter de Jager teruggetreden als bestuurder van Sky Radio. Bovendien zijn alle overeenkomsten tussen Radio 538 en Sky Radio beëindigd.

Deze transactie is een direct gevolg van de eis van de overheid, dat bij de komende verdeling van FM frequenties voor radiostations er geen sprake mag zijn van “onderlinge verbondenheid” van de deelnemende radiostations. De onderlinge verbondenheid tussen Radio 538 en Sky Radio is nu volledig opgeheven.

Radio 538 en Sky Radio worden ieder zelfstandig voortgezet en nemen ieder zelfstandig deel aan de procedure voor het verkrijgen van een licentie voor een FM frequentie.