Home Landelijke radio AVRO onderzoekt mogelijkheden om efficiënter te werken

AVRO onderzoekt mogelijkheden om efficiënter te werken

De AVRO onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de komende jaren met aanzienlijk minder budget programma’s te realiseren. Naar verwachting zullen alle omroepverenigingen met een A-status vanaf 2007 met een korting van ongeveer 7,5 miljoen te maken krijgen. Voor het onderzoek heeft de omroep extern adviseur Price Waterhouse Coopers ingeschakeld.

Algemeen directeur Gerben Eggink: “De AVRO kiest ervoor om zich nu reeds voor te bereiden op de onvermijdelijke bezuinigingen. Daarmee werken we aan een zo efficiënt mogelijk omroepbedrijf dat klaar is voor 2008, wanneer de nieuwe concessieperiode start. We willen geen speelbal zijn, maar zelf als speler onze toekomst vormgeven.”

Verschillende werkgroepen met AVRO-medewerkers hebben de afgelopen maanden een inventarisatie gemaakt van alle mogelijke wijzen waarop efficiënter gewerkt kan worden. Gerben Eggink: “Juist een organisatie die met publiek geld wordt gefinancierd, heeft de plicht zo efficiënt mogelijk te werken.”

Uitgangspunt bij het efficiënter werken is het behoud van de hoge kwaliteit van de programma’s. In de komende maanden zal de directie van de AVRO besluiten gaan nemen over de wijze van bezuinigen. Het aantal arbeidsplaatsen zal mogelijk afnemen met 45 à 55. Een deel daarvan zal via natuurlijk verloop kunnen afvloeien door het niet verlengen van contracten. AVRO heeft een sociale begeleidingsregeling voor medewerkers van wie de functie komt te vervallen. Op dit moment heeft de AVRO 231 medewerkers.