Een opgenomen interview van het NPO Radio 1-programma ‘Dit is de Dag’ met Akwasi is eind december uit de hand gelopen. Na ruim tien minuten beëindigde de rapper het interview, nam de laptops van ‘Dit is de Dag’ mee en eiste dat de opname gewist zou worden.

Het Radio 1-programma wilde met de oprichter van Omroep Zwart terugblikken op 2020, aan de hand van onder andere de demonstratie op de Dam voor Black Lives Matter. Omroep EO laat weten: “Akwasi zegde toe mee te werken. Zijn PR-man stelde aan onze redacteur mondeling als enige voorwaarde dat het niet ’tergend lang’ over de veelbesproken uitspraken van Akwasi zou gaan, die hij deed tijdens de BLM-demonstratie van 1 juni 2020 op de Dam. Wij gingen met deze voorwaarde akkoord.”

Het interview

Interviewer Hans van der Steeg sprak met de rapper. Na acht minuten werd de demonstratie aangesneden en probeerde Hans duidelijkheid te krijgen over de uitspraken van Akwasi. Op een gegeven moment ontstond er een discussie, waarna Akwasi opstapte en zei: “Je gaat het er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij.”

Op dat moment trok Akwasi alle stekkers uit de laptop van de technicus, klapte hem dicht en nam de laptop onder zijn arm mee. Daardoor stopte de opname. Daarna pakte hij ook de laptop van Hans en verliet hij de ruimte.

Het interview met Akwasi:

“Ik liep meteen achter hem aan”, zegt de interviewer. “Ik zei hem dat die laptops niet van hem zijn, maar Akwasi zei dat hij moest afkoelen en dat hij over vijf minuten terug zou zijn. Op dat moment hoopte ik vooral dat we het gesprek konden voortzetten.”

Back-up

Een half uur later kwam Akwasi terug. Hij gaf Hans en de technicus twee opties. “Of je wist het gesprek van je laptop waar ik bij ben, of ik formatteer allebei de laptops.”

Hans zei daarop dat beide opties niet mogelijk waren. Hij bood aan het gesprek voort te zetten. Volgens de interviewer had Akwasi een intimiderende houding. Hans ging, onder de druk van Akwasi, akkoord met het wissen van het interview. Dit deed hij naar eigen zeggen om de laptop terug te krijgen in de wetenschap dat er en back-up van het gesprek was.

On speaking terms

“Als je mij voor dit incident had gevraagd of ik onder dwang journalistiek materiaal zou wissen, zou ik dat nooit doen”, aldus Hans van der Steeg.

Waarom nu dan wel? “Omdat ik de situatie wilde redden en ik wist dat er nog een backup was, daarom heb ik eraan toegegeven. Als journalist probeer je tot het laatste moment on speaking terms te blijven. Je wilt recht doen aan het verhaal. Ik had ook meteen de politie kunnen bellen, maar dan was er sowieso geen interview meer gekomen.”

Toch uitzenden

De opname vond plaats op 28 december en in eerste instantie werd het niet uitgezonden. De EO heeft besloten het gesprek alsnog uit te zenden. Eindredacteur Jan Pieter Kos: “Er zitten veel kanten aan deze zaak waardoor we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Maar het feit dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en vervolgens te dwingen om materiaal te verwijderen, is voor ons de kernreden geweest om toch uit te zenden.”

De afgelopen dagen is er intensief contact geweest tussen de EO en het team van Akwasi om hem de kans te geven om het interview alsnog af te maken. De rapper heeft besloten hier geen gebruik van te maken. Akwasi heeft schriftelijk en mondeling wel excuses aangeboden.   

Reactie NVJ

De EO heeft zich laten informeren door de NVJ. Algemeen secretaris Thomas Bruning: “De interviewer is naar onze mening volstrekt gerechtigd om het interview uit te zenden, nu zijn belofte om het materiaal te wissen onder dreiging van het niet teruggeven van de laptop is gedaan. Een dergelijke intimidatie is ronduit kwalijk en bedreigend jegens de betrokken journalist.”

Hij vervolgt: “Journalisten moeten in vrijheid en ongehinderd hun werk kunnen doen, ook als de geïnterviewde zijn uitspraken achteraf betreurt. Zeker een publieke figuur als Akwasi zou zich hiervan terdege bewust moeten zijn. We zijn dan ook blij om te horen dat de geïnterviewde zijn spijt heeft betuigd over de gang van zaken.”

Omroep Zwart

Akwasi heeft zijn eigen omroep opgericht om in het publieke bestel te komen. Met Omroep Zwart wil hij het bestel in als een omroep waar iedereen wordt gehoord, en iedereen wordt gezien.

Foto: EO | NPO Radio 1