De Bond van Adverteerders (bvA) heeft in een brief aan informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol gepleit voor een sterke publieke omroep. De adverteerders maken zich zorgen over mogelijke bezuinigingen op de publieke omroep. “Als bvA zien wij een afzwakking van de NPO als een probleem, zowel voor de maatschappij als voor adverteerders en hun merken.”

De adverteerders achten het niet ondenkbaar dat de partijen die nu om tafel zitten (PVV, VVD, NSC en BBB) elkaar vinden in het stevig afzwakken van de publieke omroep. “De formerende partijen hebben afzonderlijk plannen om de publieke omroep in te perken, met stevige bezuinigingen (VVD), door het terug te brengen naar twee publieke zenders (NSC) of door het volledig te schrappen (PVV). Daarnaast gaan er bij diverse partijen stemmen op voor het terugdringen van reclame op de publieke omroep.”

Groot maatschappelijk belang

“Nederland heeft in onze ogen een groot maatschappelijk belang bij een sterke publieke omroep. De organisatie waarschuwt de informateurs voor het klakkeloos wegbezuinigen van een belangrijke brugfunctie in de Nederlandse democratie. Volgens bvA is de publieke omroep onmisbaar in het tegengaan van polarisatie en het aanjagen van nodige maatschappelijke transities. En heeft ook reclame een duidelijke functie, juist in het betaalbaar houden van een sterke omroep.”

De bond geeft in de brief aan dat de Nederlandse democratie gebaat is bij een plurifom medialandschap. En dat een duaal systeem met marktwerking van commerciële omroepen in combinatie met een betaalbare en onafhankelijke publieke omroep goed werkt.

Henriette van Swinderen, directeur van bvA: “De publieke omroep heeft het vermogen om specifieke doelgroepen te bereiken, zoals senioren, culturele doelgroepen en hoger opgeleiden, die via andere kanalen niet of nauwelijks worden bereikt. Voor adverteerders is dit bereik onmisbaar, niet alleen om commerciële doelen te behalen, maar ook maatschappelijke. Voor organisaties zoals goede doelen, ziektekostenverzekeraars en energiemaatschappijen, is de publieke omroep om die reden onmisbaar. Bovendien is het bereiken van deze doelgroepen door zowel overheid als adverteerders cruciaal bij het succesvol realiseren van de huidige maatschappelijke transities, zoals het tegengaan van klimaatverandering en de nodige beweging naar een gezondere en inclusievere samenleving.”

Foto: RadioFreak