Home Landelijke radio Achttien genootschappen doen aanvraag voor zendtijd

Achttien genootschappen doen aanvraag voor zendtijd

Bij het Commissariaat voor de Media hebben zich in september maar liefst 18 verschillende kerkelijke en levensbeschouwelijke instellingen gemeld die in aanmerking willen komen voor landelijke zendtijd. Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag hebben de mogelijkheid om eens in de vijf jaar zendtijd voor radio en televisie te krijgen, de huidige licenties lopen tot 1 september 2005.

Alle aanvragers krijgen de gelegenheid hun aanvraag in een hoorzitting toe te lichten. In december zal het Commissariaat aangeven welke organisaties zendtijd wordt toegewezen. Dit zal gebeuren als de instelling een onderscheiden geestelijke hoofdstroming in Nederland vertegenwoordigen. Voor de lopende concessieperiode onderscheidde het Commissariaat als hoofdstromingen het Boeddhisme, het Hindoeïsme, het Humanisme, de Islam, het Jodendom, het Katholicisme en het Protestantisme.

Per hoofdstroming kan slechts aan één organisatie zendtijd worden toegewezen. Deze organisatie moet aantonen representatief te zijn voor de geestelijke stroming die wordt vertegenwoordigd. Er zijn nu zeven organisaties met een zendtijdtoewijzing: de Boeddhistische Unie Nederland, de Stichting Organisatie voor Hindoe Media, de Humanistische Omroepstichting, de Stichting Nederlandse Moslimraad, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap en de Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd. Zij hebben alle een nieuwe aanvraag ingediend. Daarnaast hebben zich vijf nieuwe hindoe-organisaties en drie nieuwe moslimorganisaties gemeld.

Verder zijn bij de ingediende aanvragen organisaties die aangeven een andere dan de tot nu onderscheiden hoofdstromingen in Nederland te vertegenwoordigen: de Stichting Afro-Surinaamse levensbeschouwing en spiritualiteit (Winti), de UNO/PAN Omroep Stichting (Pantheïsten) en de Nederlandse Unie van Christenen uit het Midden Oosten (Christendom in het Midden Oosten).