Home Landelijke radio Aantal evenementenzenders in 2017 weer gestegen

Aantal evenementenzenders in 2017 weer gestegen

Het aantal aanvragen voor evenementenzenders is in 2017 wederom gestegen, tot 342. Dat meldt het Agentschap Telecom aan RadioFreak.nl. Vorig jaar werden er nog 325 tijdelijke FM-vergunningen afgegeven. De aanvragen kwamen vorig jaar vooral uit de noordoostelijke provincies, met Overijssel als absolute koploper.

Van alle honderden evenementenzenders in 2017 werden er 27 door het Agentschap Telecom gecontroleerd. In meer dan de helft van de gevallen (17) kwam de evenementenzender niet door de keuring, vaak omdat het zendvermogen te hoog lag.

Voor hobbyradio, kleine omroep of een evenement kon ook vorig jaar een vergunning worden aangevraagd voor de laagvermogen middengolfband. Ook daar bleek met 183 aanvragen veel vraag naar te zijn. Het agentschap keurde uiteindelijk 77 aanvragen goed, ook met het oog op de beperkte beschikbare ruimte.

Illegale zenders

Illegale radiozenders waren er vorig jaar ook volop: het agentschap kreeg 569 meldingen binnen. De overlast van illegale zenders is ongeveer gelijk gebleven, zo meldt de toezichthouder. ‘Wel is er sprake van toenemende maatschappelijke schade en verharding van het gedrag door een kleine kern tegen inspecteurs. Inbreuken op het privéleven en fysiek geweld en intimidatie tegen de toezichthouders worden niet geschuwd.’

Vorig jaar was er in vijf gevallen sprake van verstoring van nood-, spoed-, veiligheids-en luchtvaartverkeer door illegale omroepactiviteiten. Het agentschap deelde 38 boetes uit. Er waren 163 strafrechtzaken, met in 9 gevallen een verdachte.

Bij strafrechtzaken neemt het agentschap illegale zendapparatuur in beslag. De zendapparatuur wordt vernietigd en tegen verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. De verdachten worden vervolgens door het Openbaar Ministerie vervolgd.

Foto: <niet meer gebruiken>