Home Lokale radio 1/3 van alle lokale omroepen tegen vorming streekomroep

1/3 van alle lokale omroepen tegen vorming streekomroep

Een derde van de ruim 275 lokale omroepen in Nederland is tegen de vorming van een streekomroep. Nog eens een derde kijkt de kat uit de boom en is vooral bang voor het verliezen van de eigen (lokale) identiteit. De rest is voorstander en is voor het credo ‘Hoe eerder, hoe beter’. Dat zegt Bernard Kobes, interim-bestuurder van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), tegen RadioFreak.nl.

De OLON, het overkoepelende orgaan van de lokale omroepen in Nederland, maakte eind maart bekend terug te willen van 275 lokale omroepen naar 62 grotere, streekomroepen. Om dat te realiseren is de NLPO opgericht. “We krijgen maandelijks berichten van lokale omroepen die failliet zijn, vorige week nog de lokale omroep van Lochem. Als we doorgaan zoals het nu gaat, zullen er heel veel omroepen omvallen omdat ze het financieel niet meer kunnen bolwerken”, aldus Kobes. Volgens hem staan tientallen lokale omroepen momenteel op omvallen.

Bezwaren
Lokale omroepen konden tot 1 juni hun bezwaren indienen tegen de vorming van een streekomroep in hun regio. De NLPO is momenteel met die omroepen en de gemeenten in gesprek om alsnog tot een oplossing te komen. De NLPO kan lokale omroepen niet verplichten om samen te werken. Als de desbetreffende gemeente echter wél voorstander is van samenwerking, is de kans groot dat de gemeente de geldkraan dichtdraait. Ook een oordeel van het Commissariaat van de Media zal dan negatief uitpakken voor de lokale omroep in kwestie.

Kobes van NLPO benadrukt dat streekomroepen niet het ‘opvreten’ van lokale omroepen onderling betekent. “Werk samen waar het kan, zoals met camera’s en studio’s. Maar de lokale journalistiek moet gedecentraliseerd blijven, zodat de nieuwsvoorziening in kleine dorpen en steden in stand blijft.”

De NLPO hoopt begin augustus de definitieve kaart met streekomroepen te publiceren.