Lokale omroepen krijgen per 2025 hun geld direct van het Rijk. Nu zijn ze voor die inkomstenbron nog afhankelijk van gemeenten. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) wil in 2025 met het nieuwe lokaal omroepbestel van start gaan. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat omroepen een zwaardere procedure moeten doorlopen om een aanwijzing als lokale publieke omroep te krijgen. Deze omroepen krijgen dan structureel meer financiering, zo belooft de staatssecretaris.

Nu financieren gemeenten de lokale omroepen nog, maar vaak krijgen de omroepen maar een deel van het bedrag waar ze recht op hebben. De Rijksoverheid wil per 2025 een ‘basisbekostiging’ hebben voor de lokale omroepen. “Dat geeft omroepen meerjarige zekerheid over hun financiering en een onafhankelijkere positie ten opzichte van gemeenten”, aldus staatssecretaris Uslu.

Het kabinet trekt ook in het nieuwe jaar extra geld uit voor de lokale omroepen in Nederland. Uslu stelt voor 2023 in totaal 15,9 miljoen euro beschikbaar om de omroepen ’te ondersteunen in hun professionalisering en onafhankelijkheid’. In 2024 loopt dat bedrag op tot 18,9 miljoen euro.

Onmisbaar

“Het is belangrijk voor het lokale publieke debat en voor de lokale democratie dat mensen weten wat er in hun dorp, stad of gemeente speelt”, zegt staatssecretaris Uslu. “Lokale publieke omroepen zijn hier onmisbaar in. In het nieuwe bestel vanaf 2025 krijgen ze structureel meer geld en zijn ze voor hun financiering niet meer afhankelijk van gemeenten.”

In het voorjaar van 2023 zullen de definitieve plannen over dit nieuwe stelsel worden gepresenteerd. Bij het aantreden van het nieuwe kabinet, begin dit jaar, was al duidelijk dat de manier van financieren van de lokale omroepen zou veranderen.

Foto: PxHere