Home Lokale radio Protest aantekenen tegen streekomroep kan tot 1 juni

Protest aantekenen tegen streekomroep kan tot 1 juni

Lokale omroepen die het niet eens zijn met de vorming van de streekomroep in hun gebied, kunnen tot 1 juni bezwaar aantekenen bij de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). OLON, het overkoepelende orgaan van de lokale omroepen in Nederland, maakte vorige week bekend terug te willen van 275 lokale omroepen naar 62 grotere streekomroepen.

Om bezwaar aan te kunnen tekenen, moet het voorstel tot wijziging ondersteund worden door minimaal twee andere omroepen uit hetzelfde gebied. Verwacht wordt dat er veel bezwaarschriften worden ingediend, omdat omroepen niet samen willen werken en/of bang zijn hun eigen identiteit te verliezen. De OLON wijst echter op het feit dat kleine lokale omroepen tegenwoordig weinig tot geen bestaansrecht meer hebben.

De directie van NLPO laat zich bij de beoordeling van de bezwaarschriften adviseren door een Change Board. Dit team bestaat uit minimaal drie afgevaardigden vanuit de lokale omroepen, één afgevaardigde van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en één afgevaardigde van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Maatschappij (OCW).

De NLPO neemt in juli een besluit over de wijzigingsvoorstellen. Op 1 augustus 2016 wordt de definitieve kaart met de te vormen streekomroepen gepubliceerd.