Home AM Radio Zendtijd 747 AM per 1 september opnieuw verdeeld

Zendtijd 747 AM per 1 september opnieuw verdeeld

De zendtijd van 747 AM wordt op 1 september opnieuw ingedeeld. Een gevolg van de toetreding van twee nieuwe omroepen, DeNieuwe Omroep en Omroep Max (voor 55+). Bovendien vindt op diezelfde dag herschikking plaats van de zendtijd voor verschillende omroepen die werken vanuit levensovertuiging. Het Commissariaat voor de Media heeft daartoe een ingewikkelde verdeelsleutel in elkaar gezet. Gekeken is naar de aanhang, die bijvoorbeeld de humanisten, maar ook de joden, boeddhisten, moslims, protestanten en katholieken in Nederland hebben. Vervolgens is uitgerekend hoeveel zendtijd die omroepen zouden krijgen als ze leden zouden hebben.

Maar die berekeningen zijn tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie. Zo tekenden IKON en de Humanistische Omroep vrijwel direct beroep aan tegen het besluit van het Commissariaat, omdat zij fors zendtijd zouden moeten inleveren. De Humanistische Omroep liet zelfs wetenschappelijk onderzoek doen naar het aantal Nederlanders dat zich humanist noemt. In de hoop zo het Commissariaat ervan te overtuigen, dat er veel meer humanisten zijn dan daar wordt gedacht. Het Commissariaat doet binnenkort uitspraak in het beroep.

Zendercoördinator Jan Westerhof ziet die discussie gelaten aan. Voor hem staat als een paal boven water, dat het horizontale karakter van 747 AM moet worden gehandhaafd. Dus: elke werkdag vaste blokken, het liefst van een heel uur of een aantal hele uren. Reden waarom hij Omroep Max voorlopig het uur tussen zeven en acht ’s ochtends heeft aangeboden. Dat was toch ‘vrij’, omdat 747 AM daar nu nog het Radio 1 Journaal doorprikt. DeNieuwe Omroep op zijn beurt lijkt het gat te gaan vullen, dat de IKON noodgedwongen laat vallen in ‘Desmet Live’, als het hoger beroep van de IKON tenmiste niet wordt gehonoreerd.

De Boeddhistische Omroep, de Joodse Omroep en vooral de moslims (waarvoor twee stichtingen zich hebben gemeld) krijgen er stuk voor stuk veel zendtijd bij. In ieder geval meer dan de IKON en de Humanistische Omroep zouden moeten inleveren.
‘Netto gaat het om een paar uur per week. Dat betekent toch dat ik met de A-omroepen moet gaan praten over het inleveren van zendtijd’, aldus Westerhof. De zendercoördinator constateert daarbij, dat het Commissariaat nog steeds werkt met ‘eenheden’ zendtijd, in plaats van uren. Met als gevolg dat verschillende omroepen recht hebben op bijvoorbeeld drie kwartier zendtijd. En dat roostert niet lekker. ‘Het is een hele puzzel’, aldus Westerhof. (Spreekbuis)