Home Landelijke radio Zendmast Smilde sneller herbouwd

Zendmast Smilde sneller herbouwd


De ingestortte zendmast in Hoogersmilde wordt versneld herbouwd. Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Hij stelt daarvoor extra geld ter beschikking. "Omdat ik hecht aan een spoedig en volledig herstel van de ontvangst in Noord-Nederland, ben ik bereid om binnen de gestelde juridische en financiële kaders een bijdrage in de meerkosten te leveren om deze oplossing mede mogelijk te
maken." In de zomer van 2012 moet de mast klaar zijn.

Er waren plannen om een noodmast van 200 meter hoog te plaatsen, die in mei 2012 gereed moest zijn. "De kosten voor het plaatsen en in bedrijf nemen van een tijdelijke mast worden niet gedekt door de verzekering", schrijft Verhagen.

De verschillende marktpartijen zoals Broadcast Partners, NOVEC en radiozenders hebben overleg gehad. "Na beoordeling van de mogelijkheden op de aspecten doelbereik, doorlooptijd, bouwtechnische specificaties, vergunningsvereisten en financiën, is unaniem door de (markt)partijen gekozen voor de intensivering van de herbouw van de oorspronkelijke mast."