Home Landelijke radio Zenderredactie wil meer Radio 1 Journaals op Radio 1

Zenderredactie wil meer Radio 1 Journaals op Radio 1

De zenderredactie van Radio 1 wil dat het Radio 1 Journaal meer te horen zal zijn op Radio 1. Dat is de wens van de zenderredactie, zo schrijft Spreekbuis. Behalve meer berichtgeving in de daluren moet het Radio 1 Journaal ook een uitzending verzorgen op zondagochtend. Een werkgroep onder leiding van plaatsvervangend hoofdredacteur NOS Radio Jan Mom onderzoekt of de plannen (financieel) haalbaar zijn.

De wens van de zenderredactie komt voort uit een uitgebreide evaluatie van Radio 1, die onlangs is afgerond. “Toen we met de nieuwe programmering begonnen, hebben we afgesproken die na drie jaar te evalueren”, begint zendercoördinator Jan Westerhof. “We hebben dat gedaan via een enquête onder vijfduizend luisteraars en onder alle medewerkers van Radio 1. Ook hebben zeven werkgroepen alle onderdelen van de programmering onder de loep genomen. Dit samen heeft geleid tot een aantal voorstellen om Radio 1 verder te verbeteren.”

Een van die voorstellen is een grotere aanwezigheid van het Radio 1 Journaal op de zender. Om het nieuwskarakter van de zender te versterken zou er in de daluren meer verslag moeten worden gedaan van lopende gebeurtenissen. Ook zou het Radio 1 Journaal uitzendingen moeten gaan maken op zondagmorgen. De extra uren moeten worden betaald door de lunchuitzending van het Radio 1 Journaal in te korten. “Continue nieuwsvoorziening gedurende de hele dag past in het streven om Radio 1 steeds meer een nieuwsstation te laten zijn. Ik wil overigens wel benadrukken dat dit alles zich in het stadium van een broedende kip bevindt. Er is nog niets beslist. De voorstellen worden nu nader bestudeerd en later deze maand praten we er verder over.” Aldus Westerhof.

Dat nadere onderzoek gebeurt onder andere door Jan Mom, hem is gevraagd te bekijken hoe de extra activiteiten te realiseren zijn. En dan wel zodanig dat het geen extra geld kost, want dat is in deze tijd van bezuinigingen een allereerste voorwaarde. Volgens Mom geen eenvoudige opdracht. “Het Radio 1 Journaal is er natuurlijk helemaal niet op tegen om meer uit te zenden. Maar we zitten nu al tegen onze grenzen aan. We moeten daarom heel goed prioriteiten stellen en die liggen wat mij betreft bij een betere nieuwsvoorziening tijdens de daluren, zeg maar onze brandweerfunctie. Dat vraagt eigenlijk om een permanente bezetting. Of je dat kunt bekostigen door van de uitzending tussen de middag een half uur in te leveren, staat voor mij nog niet vast. Dat lijkt me wat te kort door de bocht.”

In de evaluatie van Radio 1 is ook gekeken naar andere programma’s en hier uit komt naar voren dat de omroepen die ‘De ochtenden’ en ‘1 op de middag’ maken zich onvoldoende houden aan de formats van deze programma’s. Het TROS-programma Kamerbreed komt er in de evaluatie slecht van af. Zo slecht dat de zenderredactie in eerste instantie adviseerde het programma helemaal te schrappen. Zo ver hoeft het volgens de zendercoördinator echter niet te komen. Hij zegt te praten met de TROS over een oplossing.