Home Landelijke radio Visitatiecommissie: ‘Kleinere omroepen samengevoegen’

Visitatiecommissie: ‘Kleinere omroepen samengevoegen’

Kleinere omroepen moeten opgaan in een groter geheel. Dat is een van de aanbevelingen van de visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep. Nu zijn er nog veel kleinere omroepen (39f-omroepen) zoals de IKON of de Boeddhistische omroep.

"De commissie beveelt aan om de christelijke, ledengebonden omroepen die nu al in het bestel zijn vertegenwoordigd, verantwoordelijk te maken voor de zendtijd van de verwante 39f-omroepen en de overige omroepen onder te brengen in een overkoepelende organisatie", staat in het rapport. Zo zou de IKON bij de NCRV kunnen en de RKK bij de KRO.

De Boeddhistische omroep kan met de andere zendgemachtigden die overblijven opgaan in één grote omroep, stelt de commissie. Voor de educatieve omroepen zou hetzelfde kunnen. "Dat kan bijvoorbeeld door een fusie tussen de RVU en Teleac/NOT of tussen de RVU en de NPS. Omdat dergelijke fusiebesprekingen de vorige keer niet zijn gelukt, adviseren wij hiervoor een onafhankelijke (externe) bemiddelaar aan te stellen."

Opmerkelijk is ook dat de commissie geen onbeperkte uitbreiding van het aantal omroepen wil. "Bepaal een vast aantal spelers, een minimum en een maximum", zo staat in het rapport. Nieuwe omroepen zouden ook niet meteen volledig in het bestel moeten komen. Er moet een voorportaal komen. "Niet meteen recht op eigen directie,
gebouw en faciliteiten." NPO-bestuursvoorzitter Henk Hagoort  zei eerder ook al dat hij naast een voordeur, ook een achterdeur voor de publieke omroep wil.

De visitatiecommissie onder leiding van Annie Brouwer-Korf, oud-burgemeester van Utrecht, heeft het functioneren van het Nederlandse omroepbestel in de afgelopen vijf jaar onder de loep genomen. Vanochtend werd al bekend dat de commissie vindt dat Omroep Llink moet verdwijnen.